Vstupy a výstupy

V následujícím článku naleznete základní informace o vstupech a výstupech Unipi 1.1 / Lite. Detailní informace a technické parametry vstupů a výstupů naleznete v podkategoriích:

Unipi 1.1


Digitální vstupy (DI):
Jsou určeny pro čtení logických stavů TRUE / FALSE, které jsou reprezentovány úrovněmi stejnosměrného napětí (napětí / bez napětí). Díky tomu jsou vhodné pro čtení dvoustavových senzorů, jako jsou:

  • spínače (vypínače, tlačítka)
  • senzory hladiny vody
  • pohybové senzory
  • okenní a dveřní kontakty
  • pomocný kontakt jističe
  • a mnoho dalších stavových senzorů a zařízení

Digitální vstupy na Unipi 1.1 / Lite jsou zároveň i čítačové, tj. vybavené čítačem dlouhých, ale i velmi krátkých a rychle po sobě jdoucích pulzů.

Poznámka:
Unipi 1.1 i Unipi 1.1 Lite disponují vlastním zdrojem 12 V⎓ určeným pro použití pouze s digitálními vstupy. Jeho výstup je vyveden na konektorech 12V. Používá se hlavně pro tlačítka, vypínače, snímače polohy, apod.

V případě použítí externího zdroje napájení pro digitální vstupy je nutné připojit svorku GND, tedy záporný pól zdroje napájení na příslušnou svorku. Ze všeho nejdřív je však nutné nastavit desku Unipi tak, aby nedošlo k poškození.

Více podrobností o digitálních vstupech Unipi 1.1 v tomto článku / Unipi 1.1 Lite v tomto článku.


Reléové výstupy (RO):
Primárně určeny ke spínání ohmické zátěže. Lze je tedy například využít k řízení žárovek, termoelektrických ventilů, menších topných těles, popř. malých čerpadel, dveřních zámků, atd. RO na Unipi 1.1 jsou dimenzovány na max. proud 10 A při napětí 230 V~, nebo 30 V⎓. RO na Unipi 1.1 Lite jsou dimenzovány na max. proud 10 A při napětí 230 V~, nebo proud 5 A při napětí 30 V⎓.

Více podrobností o reléových výstupech naleznete v tomto článku.


Analogové vstupy (AI):
Pouze na Unipi 1.1. Jsou využitelné pro měření stejnosměrného napětí 0-10 V⎓. S patřičnou úpravou lze měřit tímto vstupem i odpor, např. na čidle PT1000.

Více podrobností o analogových vstupech naleznete v tomto článku.


Analogové výstupy (AO):
Pouze na Unipi 1.1. Generuje stejnosměrné napětí 0-10 V⎓. AO slouží k ovládání zařízení s analogovým vstupem, jako jsou trojcestné ventily, stmívače osvětlení atd. Je galvanicky oddělený, proto je nutné jej napájet externím zdrojem (do 35 V⎓). Alternativou je propojení s intením zdrojem 12 V⎓ na desce, toto zapojení však používejte pouze k testování, nikoli k dlouhodobému provozu.

Více podrobností o analogových výstupech naleznete v tomto článku.