Digitální vstupy - Lite

Digitální vstupy slouží pro indikaci logického stavu TRUE / FALSE.

Unipi Lite

Logický stav TRUE (sepnuto) je na vstupu signalizován rozsvícením odpovídající LED diody umístěné pod vstupy.

Poznámka:
Pro připojení externích zařízení na digitální vstupy doporučujeme použit jiný (oddělený) zdroj místo interního zdroje, aby bylo zajištěno galvanické oddělení.

Software detekuje stav TRUE, pokud je vstupní napětí mezi daným DIx a DIGND v rozsahu 7-24 VDC. Jestliže napětí klesne pod 3 VDC, je stav vyhodnocen jako FALSE. Napětí v rozsahu 3-7 VDC je nedefinovaný stav.

Každý konektor s digitálními vstupy disponuje společnou svorkou DIGND. Pokud využíváte interního zdroje, tuto svorku nepoužijete. Chceteli zapojit pro DI externí zdroj napájení, je nejprve nutné nastavit přepínače, viz. Nastavení přepínačů DIP. Teprve poté připojte záporný pól zdroje na DIGND. Kladný pól zdroje se připojuje přes připojené externí zařízení na svorku DIx. Ilustrace na následujícím obrázku.


Zapojení DI s interním zdrojem:


Zapojení DI s externím zdrojem:
Před zapojením externího zdroje vždy nejprve nastavte DIP přepínače.


Zapojení DI s externím i interním zdrojem:
Před zapojením externího zdroje vždy nejprve nastavte DIP přepínače. Pro externí zdroj můžete zvolit libovolnou skupinu.

Nastavení přepínačů DIP:
Pro napájení digitálních vstupů lze použít také externího zdroje napájení, toho lze docílit správným nastavením přepínačů A a B. Použití externího zdroje zahrnuje také galvanické oddělení digitálních vstupů. Deska Unipi 1.1 Lite musí být po dobu úpravy odpojena od napájení. Po dokončení úprav přepínačů a připojení záporné svorky externího zdroje (viz. níže) můžete připojit napájení desky.

Výchozí nastavení přepínačů DIP A, B je v poloze ON. Digitální vstupy jsou připojeny na interní zdroj 12 V⎓:

DIP přepínač A je v poloze OFF, B je v poloze ON. Digitální vstupy skupiny A, tedy DI1 až DI3 jsou připraveny na připojení externího zdroje, vstupy skupiny B jsou stále připojeny k internímu zdroji 12 V⎓:

Lze to i obráceně → DIP přepínač A je v poloze ON, B je v poloze OFF. Digitální vstupy skupiny A, jsou připojeny k internímu zdroji 12 V⎓ a vstupy skupiny B jsou připraveny na připojení externího zdroje:

Je-li DIP přepínač A i B v poloze OFF, digitální vstupy obou skupiny A, B (DI1 až DI6) jsou připraveny na připojení externího zdroje:

Typ vstupu SINK
Vstupní svorky DIx (kde x nahrazuje číslo svorky)
Jedna společná zem pro DI1-3 a druhá pro DI4-6 DIGND (slouží pro záporný pól externí zdroje)
Počet vstupů 6
Maxímální napětí pro log. 0 3 V DC
Minimální napětí pro log. 1 7 V DC
Maximální napětí 24 V DC
Přepínače napájecího zdroje pro DI A, B
Kladný pól interního zdroje napájení 12 V DC (pouze pro DI) 12 V
Galvanické oddělení Ano (pokud je použit externí zdroj)