Reléové výstupy

Reléové výstupy jsou vyvedeny na svorkách označených schématickou značkou přepínače a slouží pro spínání dvoustavových prvků. Relé může spínat střídavé nebo stejnosměrné napětí. Svorka COM je společná a slouží pro přívod spínaného napětí. Svorky NO a NC slouží jako výstup spínaného napětí.

  • NO - v beznapěťovém stavu jsou kontakty rozepnuté
  • NC - v beznapěťovém stavu jsou kontakty sepnuté

Unipi 1.1

Sepnutí každého relé je signalizováno rozsvícením LED diody s odpovídajícím označením. Jištění proti přetížení a zkratu se provádí externě pojistkou, nejlépe zvlášť pro každý výstup. Jmenovitý proud a typ pojistky se volí podle zatížení a charakteru zátěže s ohledem na maximální proud na výstupu.

Upozornění:
V případě připojené indukční zátěže, představované například elektromotorem, cívkou relé nebo stykačem, či dokonce samotnou napájecí kabeláží v rozsáhlých elektroinstalacích, je nutné chránit reléové výstupy odpovídajícím vnějším členem (například varistorem, RC členem nebo diodou s odpovídající charakteristikou).

V případě připojení kapacitní zátěže, například zdroje pro LED osvětlení, je třeba chránit kontakty relé proti proudovému nárazu připojením termistoru odpovídající charakteristiky do série na výstup relé.

Zapojení

Následující obrázek ilustruje zapojení ohmické (odporové) zátěže se střídavým napětím a zapojení trojcestného ventilu na reléové výstupy Unipi 1.1:

Technické parametry

Údaje níže jsou výběrem nejdůležitějších parametrů a slouží pouze k rychlé orientaci. Detailní informace naleznete v produktovém listu (datasheetu) od výrobce relé:
Finder 36.11.9.005.4011

Typ výstupu Elektromechanické nechráněné relé
Označení na desce RELAYx (kde x nahrazuje číslo relé)
Počet svorek jednoho relé 3
Označení svorek Schematicky (na desce)
Společná svorka (COM) Prostřední svorka
Bez napětí sepnutá (NC) Svorka dle schéma sepnuta
Bez napětí rozepnutá (NO) Svorka dle schéma rozepnuta
Typ kontaktu/výstupu Přepínací NO/NC (SPDT)
Počet a typ relé 8 × Finder 36.11.9.005.4011
Spínané napětí 250 V AC
30 V DC
Max. spínaný proud 10 A
Mechanická životnost 10 000 000
Elektrická životnost Až 50 000 (dle připojené zátěže)
Doba sepnutí/rozepnutí 10 ms / 5 ms
Určeno pro typ zátěže Rezistivní
Ošetření zátěže Vnější (RC, varistor, dioda, termistor)
Ochrana proti zkratu Ne
Ochrana proti přepětí Ne
Galvanické oddělení Ano
Izolační napětí 4 000 V

Zapojení

Zde ještě ilustrace zapojení ohmické (odporové) zátěže se střídavým napětím na reléový výstup Unipi 1.1 Lite:

Technické parametry

Údaje níže jsou výběrem nejdůležitějších parametrů a slouží pouze k rychlé orientaci. Detailní informace naleznete v produktovém listu (datasheetu) od výrobce relé:
Omron G5Q-14-EU

Typ výstupu Elektromechanické nechráněné relé
Označení na desce RELAYx (kde x nahrazuje číslo relé)
Počet svorek jednoho relé 3
Označení svorek Schematicky (na desce)
Společná svorka (COM) Prostřední svorka
Bez napětí sepnuta (NC) Svorka dle schéma sepnuta
Bez napětí rozepnuta (NO) Svorka dle schéma rozepnuta
Typ kontaktu/výstupu Přepínací NO/NC (SPDT)
Počet a typ relé 6 × Omron G5Q-14-EU
Spínané napětí 250 V AC
24 V DC
Max. spínaný proud V AC 10 A (NO)
3 A (NC)
Max. spínaný proud V DC 5 A (NO)
3 A (NC)
Mechanická životnost 10 000 000
Elektrická životnost Až 100 000 (dle připojené zátěže)
Doba sepnutí/rozepnutí 10 ms / 5 ms
Minimální doba mezi sepnutím a rozepnutím 200 ms
Určeno pro charakter zátěže Rezistivní
Ošetření zátěže Vnější (RC, varistor, dioda, termistor)
Ochrana proti zkratu Ne
Ochrana proti přepětí Ne
Galvanické oddělení Ano
Izolační napětí 4 000 V