Reléové výstupy

Reléové výstupy jsou vyvedeny na svorkách označených schématickou značkou přepínače a slouží pro spínání dvoustavových prvků. Relé může spínat střídavé nebo stejnosměrné napětí. Svorka COM je společná a slouží pro přívod spínaného napětí. Svorky NO a NC slouží jako výstup spínaného napětí.

  • NO - v beznapěťovém stavu jsou tedy kontakty rozepnuté
  • NC - v beznapěťovém stavu jsou tedy kontakty sepnuté

Unipi 1.1

Sepnutí každého relé je signalizováno rozsvícením LED diody s odpovídajícím označením. Jištění proti přetížení a zkratu se provádí externě pojistkou, nejlépe zvlášť pro každý výstup. Jmenovitý proud a typ pojistky se volí podle zatížení a charakteru zátěže s ohledem na maximální proud na výstupu.

Upozornění:
V případě připojené indukční zátěže představované například elektromotorem, cívkou relé nebo stykačem, či dokonce samotnou napájecí kabeláží v rozsáhlých elektroinstalacích, se doporučuje chránit reléové výstupy odpovídajícím vnějším členem (například varistor, RC člen nebo dioda s odpovídající charakteristikou).

V případě připojení kapacitní zátěže, jako jsou například zdroje pro LED osvětlení, doporučujeme chránit kontakty relé proti proudovému nárazu připojením termistoru odpovídající charakteristiky do série na výstup relé.

Zapojení

Následující obrázek ilustruje zapojení ohmické (odporové) zátěže se střídavým napětím a zapojení trojcestného ventilu na reléové výstupy Unipi 1.1:

Technické parametry

Počet a typ relé 8x Finder 36.11.9.005.4001
Označení na desce RELAYx (kde x nahrazuje číslo relé)
Počet svorek jednoho relé 3
Označení svorek Schématicky, na desce
Společná svorka (COM) Prostřední svorka
Bez napětí sepnutá (NC) Svorka dál od RPi
Bez napětí rozepnutá (NO) Svorka blíže k RPi
Typ výstupu Elektromechanické nechráněné relé
Spínané napětí 250 V~ / 30 V⎓
Max. spínaný proud (rezistivní zátěž) 10 A
Doba sepnutí/rozepnutí 10 ms / 5 ms
Mechanická životnost 10 000 000
Elektrická životnost 100 000
Izolační napětí 4000 V
Ochrana proti zkratu Ne
Ochrana proti přepětí Ne
Ošetření zátěže Vnější – RC, varistor, dioda, termistor

Zapojení

Zde ještě ilustrace zapojení ohmické (odporové) zátěže se střídavým napětím na reléový výstup Unipi 1.1 Lite:

Technické parametry

Počet a typ relé 6 × SPDT Omron G5Q-14-EU
Označení na desce RELAYx (kde x nahrazuje číslo relé)
Počet svorek jednoho relé 3
Označení svorek Schématicky, na desce
Společná svorka (COM) Prostřední svorka
Bez napětí sepnutá (NC) Svorka dle schéma sepnuta
Bez napětí rozepnutá (NO) Svorka dle schéma rozepnuta
Typ výstupu Elektromechanické nechráněné relé
Spínané napětí 250 V~ / 24 V⎓
Max. spínaný proud VAC (rezistivní zátěž) 10 A (NO) / 3 A (NC)
Max. spínaný proud VDC (rezistivní zátěž) 5 A (NO) / 3 A (NC)
Doba sepnutí/rozepnutí 10 ms / 5 ms
Mechanická životnost 10 000 000
Elektrická životnost 100 000
Izolační napětí 4000 V
Ochrana proti zkratu Ne
Ochrana proti přepětí Ne
Ošetření zátěže Vnější – RC, varistor, dioda, termistor