Image (obrázek)

Vytvořte nový projekt, nebo integrujte do vašeho stávajícího projektu.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon


Pokud máte vše uvedené připraveno, pokračujte dle následujícího návodu:


Složka Zdroje slouží pro vkládání zdrojových dat, např. stylů HMI objektů, nebo právě obrázků.

Vždy doporučujeme řadit zdrojová data podle obsahu do samostatných adresářů. Pro vytvoření nového adresáře klikněte pravým tlačítkem myši na složku Zdroje a v kontextovém menu vyberte Přidat > Přidat adresář.

Vložte název nového adresáře (v případě návodu je použit název Moje obrázky) a klikněte na OK pro potvrzení.

Pomocí šipky vlevo od složky Zdroje rozbalte její obsah, kde je také nově vytvořená složka se zvoleným názvem. Nyní na ni klikněte pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu vyberte Přidat > Přidat obrázek.

Na následujícím snímku jsou již vidět vložené obrázky ve vlastním adresáři, které lze dále použít v HMI šabloně.

Dvojklikem otevřete HMI šablonu a pro vložení obrázku do šablony klikněte ve spodní části levého panelu na HMI objekty, tím zobrazíte nabídku s prvky pro Mervis HMI.

Zde za pomoci myši přetáhněte prvek Image na HMI šablonu otevřenou v pracovním prostoru.

Klikem, nebo tahem označte vložený prvek. V pravém sloupci jeho vlastností nyní klikněte na Zdroj obrázku a následně otevřete nabídku pomocí tlačítka .

Otevře se dialogové okno pro výběr obrázku, zde vyberte žádaný obrázek a klikněte na OK pro potvrzení.

Po vložení lze měnit pozici, rozměry, roztažnost, otočení a zrcadlení obrázku. Výsledek může vypadat např. jako na následujícím snímku: