Zapsání změn konfigurace runtime (RT)

Vždy, když se rozhodnete zapisovat změny konfigurace RT, ujistěte se, že jste nejprve stáhli konfiguraci z PLC. Následně doporučujeme velmi pečlivě zkontrolovat nastavení síťové karty, jestli odpovídá požadovanému nastavení (nejčastěji, zda je zapnut DHCP klient). Nyní nastavte konfiguraci.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Když máte vše nastaveno, klikněte pravým tlačítkem na PLC, myší přejeďte na Operace s PLCNastavení PLC'a klikněte na Nahrát konfiguraci do zařízení.

Nyní zvolte UDP broadcast a klikněte na Další, proběhne vyhledání zařízení. Po nalezení vašeho dříve přiřazeného PLC se nahraje konfigurace. UDP broadcast využijete pouze na lokální síti a pracuje s MAC adresamy. Slouží pro vyhledání PLC bez nutnosti zadávat IP adresu, to zaručí vyhledání PLC i v případě, že si omylem vypnete DHCP, nebo nastavíte nevhodnou IP adresu.

Poznámka: Pokud nastavujete nové přístupové údaje, při nahrávání nové konfigurace stále používáte staré heslo. Po úspěšném náhrání nastavte nové přístupové údaje do parametry pro spojení s PLC. Od teď máte nastaveno nové heslo a každý projekt který budete nahrávat na tuto jednotku musí mít nastaveny přístupové údaje, které jste zvolili. Pro nahrátí konfigurace, či sestavy se využívá TCP. Jedná se o rychlé spolehlivé spojení kde již ale musíte znát parametry jako je např. IP adresa. Pomocí TCP lze komunikovat i prostřednictvím proxy serveru.

Pozor: nastane-li situace, kdy po nastavení nových přístupových údajů nemůžete do jednotky nahrát nový projekt, ani stáhnout konfiguraci, atd. stalo se nejspíš to, že jste nahráli jíné heslo. Pokud si nevzpomenete, můžete v krajním řešení přehrát operační systém : návod pro Patrony, Axony a Neurony, či Unipi 1.1.

V následujících odstavcích je vysvětlena konfigurace, která se musí nastavit před zapsáním do RT:

Vlastnosti regulátoru

Název – nastavujete název PLC jednotky
Identifikátor zařízení – MAC adresa
Přiřazený typ zařízení – Název modelu PLC
Identifikace runtime historie – Název pro sekci v Mervis DB
Verze aplikace – kolonka pro označení verze vašeho programu
Stop při výjimce – reakce na zakázané stavy chodu program
Ignorovat body – (ne)indikace využití paměti
Jazyk (WEB) – volba jazyka použitého v Mervis HMI (cs/en)

Parametry pro spojení s PLC

Jméno uživatele – aktuální jméno uživatele
Heslo – aktuální heslo uživatele
SSCP adresa – adresa regulátoru v protokolu SSCP, uplatňuje se jak při TCP tak při seriové komunikaci
Typ spojení – typ komunikace s PLC

Parametry připojení

Server – adresa PLC pro komunikaci
TCP port – číslo TCP portu, defaultně 12346
SSL povoleno – nastavení protokolu SSL


Zálohování proměnných

Povoleno – povolení zálohování proměnných
Periodické ukládání povoleno – povolení periodického ukládání
Perioda – perioda zálohování
Spouštěcí proměnná – spouštět ukládání pomocí náběžné hrany na zvolené proměnné

Nastavení data a času

Posuny při letním čase – Zde nastavujete výběrem z tabulky časovou zónu + posun času
UTC offset [h] – rozdíl času nastaveného pásma oproti universálnímu času - údaj je pouze informativní
URL NTP serveru – server pro synchronizaci času

Více informací o nastavení času naleznete zde

Bezdrátová karta

Název – název adaptéru WiFi
Povoleno – zapnutí WiFi adaptéru
Konfigurace IP – výběr mezi statickou, dynamickou a žádnou IP adresou
IP adresa – adresa IP pro konkrétní adaptér
WiFi ESSID – název sítě ke které se má PLC připojit
WiFi bezpečnost – otevřená, WEP, WPA, WPA2
Heslo – heslo k síti WiFi (je-li třeba)


Síťová nastavení

Použít DHCP – automatické přidělování adresy v IP síti
Povolit konfiguraci přes UDP – povolit konfigurační službu (podle bezpečnostní politiky sítě)
IP adresa – adresa IP pro konkrétní adaptér
Maska sítě, Výchozí brána, DNS – nastavení sítě
Povolit webový server – povolení chodu webového serveru
Port webového serveru – TCP port, na kterém se lze připojit k webovému serveru

Parametry Mervis DB

Povoleno – Povolení ukládání dat do databáze
URL – adresa databáze
Interval komunikace [min] – interval odeslání interního bufferu do databáze
Validace certifikátu: standartně nastavte FALSE, více ve článku Validace certifikátu
Uživatelské jméno – přístupové jméno k databázi
Heslo – přístupové heslo k databázi

Parametry Proxy

Povoleno – povolení připojení k proxy serveru
Proxy ID – ID proxy (identifikace PLC vůči proxy serveru)
URL – adresa proxy serveru, kam se má PLC připojovat
Validace certifikátu: standartně nastavte FALSE, více ve článku Validace certifikátu
Interval keep-alive – Interval kontrolních zpráv (aby nedošlo k uzavření TCP spojení, doporučená hodnota 10s)


Parametry SSCP

SSCP adresa – adresa regulátoru v protokolu SSCP, uplatňuje se jak při TCP tak při seriové komunikaci
Počet registrovatelných skupin – počet skupin proměnných
Počet proměnných ve skupině – počet proměnných ve skupině proměnných
Povolit TCP server – povolení komunikace na TCP
Port TCP serveru – číslo TCP portu, defaultně 12346
Povolit sériový server – povolení komunikace přes sériovou linku
Port sériového serveru – číslo sériového portu na PLC
Rychlost sériového serveru – rychlost přenosu po sériové lince
Povolit sériový router
Port sériového routru
Rychlost sériového routru
Povolit SSL server – povolení zabezpečeného přenosu
Port SSL serveru – číslo portu pro zabezpečenou komunikaci, defaultně 12347

Definice uživatelů

Uživatel (Engineering) – uživatel s plný přístup umožňující veškerou manipulaci s regulátorem
Heslo (Engineering) – jeho heslo
Uživatel (Plné řízení) – uživatel umožňující číst hodnoty proměnných a zapisovat do nich
Heslo (Plné řízení) – jeho heslo
Uživatel (Pouze čtení) – uživatel umožňující pouze číst proměnné
Heslo (Pouze čtení) – jeho heslo


Unipi specific

SSH password for Unipi user – heslo pro SSH připojení k PLC (uživatel: unipi)
SSH povoleno – povolení pro připojení k SSH serveru

Parametry OPC

Perioda poslední aktualizace [ms] – perioda aktualizace dat
Max tok dat [kb/s] – maximální datový tok z PLC do OPC