Konfigurace sekundárního Ethernetu

Některá z našich PLC jsou vybavena sekundárním Ethernetovým portem. V tomto tutoriálu naleznete průvodce konfigurací tohoto rozhraní v Mervis IDE.

Axon S155
Gate

Možná nastavení druhého Ethernetu zahrnují

  • statický IP či DHCP klient
  • Přemostění pro primární připojení (tj. obě rozhraní fungují jako síťový switch)
  • sekundární Ethernet nelze použít jako záložní připojení
  • PLC nelze použít jako router

V sestavě klikněte v levém panelu na PLC, přesuňte se do panelu Vlastnosti a odrolujte k sekci “Pokročilá konfigurace sítě”. Zde rozbalte nabídku nastavení kliknutím na ikonu .

Přejděte na podsekci s názvem “Síťová karta”:

Zde můžete nastavit následující vlastnosti:

  • Název: interní název daného rozhraní, po zadání již není možné jej změnit (nezobrazuje se nikde jinde)
  • Povoleno: Pokud je tato možnost nastavena na False, sekundární rozhraní bude společně s primárním Ethernetem fungovat jako přemostění. Při nastavení na True budou použita následující IP nastavení:
  • Konfigurace IP: Určuje, zda bude IP adresa nastavena manuálně či ji dodá DHCP server.
  • IP adresa: statická IP adresa, lze použít při nastavení Konfigurace IP na “Statická”
  • Maska sítě: síťová maska rozsahu IP, lze použít při nastavení Konfigurace IP na “Statická”

Upravte výše uvedená nastavení dle svých potřeb.

Tato nastavení náleží do konfigurace Mervis RT a nelze je tak aplikovat nahráním sestavy. Místo toho je nutné využít možnost “Nahrát konfiguraci”. Klikněte na PLC v levém panelu a postupujte v následujícím pořadí: Operace s PLCNastavení PLCNahrát konfiguraci. Pokud si nejste jisti, postupujte dle návodu: Zapsání změn konfigurace runtime (RT).