Posílání SMS zpráv

Některé modely našich PLC jsou vybaveny LTE modemem, nebo GSM modulem, které lze využít pro odesílání SMS zpráv. V tomto tutoriálu si ukážeme, jak PLC pro tuto funkci nakonfigurovat a jak zasílání SMS nastavit pomocí funkčních bloků.

Patron S/Mx67
Axon Mx65
Neuron S103-G

Pro zasílání SMS přes LTE modem není nutné jej konfigurovat způsobem popsaným v Konfigurace LTE. Místo toho je třeba nastavit Alarmový kanál. Dvojitě klikněte na PLC v levém panelu. Vyberte záložku Definice hlášení, klikněte pravým tlačítkem myši na prázdný seznam kanálů a v kontextovém menu vyberte možnost Přidat alarmový kanál:

Objeví se nový alarmový kanál. Ve výchozím stavu je nastaven pro odesílání e-mailových zpráv. Klikněte na Typ (nyní předvyplněn “Smtp”) a změňte jej na Gsm:

Nyní se přesuňte do vlastností kanálu a změňte Číslo portu na LTE:

Pokud je SIM karta chráněna PIN kódem, zadejte jej do příslušné kolonky. Pokud ne, nechte ji prázdnou:

Většina modemů (modemy na Unipi nevyjímaje) vyžaduje inicializační příkazy. Klikněte na ikonu vedle Nastavení AT příkazů. Objeví se následující dialogové okno:

V rozbalovacím menu následně vyberte správný modem. Pro jednotky Unipi Axon se jedná o Unipi Axon LTE:

Nezapomeňte tento výběr uložit kliknutím na Použít a uzavřením dialogového okna:

Kanál je nastaven. Změny je nyní nutné nahrát. Klikněte na OK v červené liště:

Pro použití modemu v programu vyhledejte funkční blok “SendSMS Triggered” a umístěte jej do programu:

Tento funkční blok vyžaduje 4 vstupní proměnné. Pro lepší ladění pak rovněž vytvoříme pomocné proměnné. Jako první vytvoříme vstup channel. Vytvořte proměnnou typu string a jako její počáteční hodnotu zadejte jméno vytvořeného alarmového kanálu. Ve výchozím stavu bude jeho jméno alrchannel:

Stejný proces zopakujeme i u zbytku proměnných:

  • recipient: proměnná typu string, obsahuje telefonní číslo v mezinárodním formátu (tj. např. 00420777666555)
  • message: proměnná typu string, obsahuje text samotné SMS zprávy
  • trigger: proměnná typu bool, která zprávu odešle při detekci náběžné hrany.

Výsledek by měl vypadat zhruba takto:

Nyní sestavu nahrajte a spusťte ladění. Při každé změně hodnoty proměnné trigger z False na True se na zadané číslo odešle SMS zpráva.

Pokud je odeslání SMS úspěšné, výstup Result bude mít hodnotu 0. Pokud ne, zobrazí se chybový kód; v takovém případě určete příčinu problému prostudováním nápovědy k danému funkčnímu bloku (klávesa F1).