Nastavení data/času a časové zóny

PLC obsahuje hodiny reálného času (Real Time Clock, RTC), které jsou použity především pro řízení týdenních a výjimečných časových programů.

Hodiny reálného času jsou zálohovány baterií. Nastavení času tedy není ohroženo výpadkem napájení. Je nicméně nutné občas správné nastavení času zkontrolovat a čas zkorigovat:

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Manuální nastavení

Pravý tlačítkem myši kliknětena na PLCOperace s PLCNastavení PLCNastavení času.

obrázek 01


Zde máte možnost aktualizovat čas v PLC podle času v PC, nebo podle vámi nastaveného času. V obou případech se čas přepočítává podle časové zóny nastavené v PLC na čas UTC.

obrázek 02


Automatické nastavení

Pokud je PLC v síti s přístupem na Internet, můžeme pro synchronizaci času využít libovolný NTP server. V některých průmyslových sítích jsou dokonce provozovány vlastní NTP servery, takže synchronizace pomocí NTP protokolu je možná i bez přístupu na Internet. Podrobnější informace podá správce sítě.

Synchornizace času z NTP serveru probíhá vždy ve 3:15. NTP server se konfiguruje ve vlastnostech PLC. Myší klikneme na PLC a ve sloupci vlastností vpravo vybereme sekci Nastavení data a času:


Posuny při letním čase:

  • tabulka přechodů mezi standardním časem a letním časem
  • Výběrem profilu pro příslušné pásmo se nastaví UTC offset a data přechodů na 20 let dopředu

UTC offset:

  • o kolik hodin se místní časové pásmo liší od světového času (UTC, Universal Time Coordinated, “londýnský čas”)

URL NTP serveru:

  • adresa NTP serveru, s kterým chceme čas synchronizovat
  • je nutné zadat URL včetně protokolu a portu, tedy
    ntp://server:123