Mapování stavů - HMI, SCADA, Historie

Položka, sloužící k nastavení parametrů zobrazovaných stavů u schémat HMI a dalších rozhraní. Proto ji naleznete ve vlastnostech datových bodů, či u použitých prvků v grafickém HMI.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Do nabídky se dostanete pomocí tlačítka u mapování stavů.

Stavy, v mapování stavů, přidáte kliknutím na tlačítko přidat. Vždy můžete nastavit hodnotu a její viditelný název. Nastavení se dělí podle použití.

V záznamu historie můžete nastavit název libovolné hodnotě (stavu) proměnné, ukládané v záznamu. Můžete tak zpřehlednit zobrazení grafu DB, při více zobrazených proměnných.

Poznámka: Dvoustavové hodnoty mají výchozí nastavení TRUE/FALSE. Tyto stavy se v mapování stavu nezobrazují, proto pokud je mapování prázdné, jsou nastaveny zmíněné stavy.

Mapování stavů v šabloně grafického HMI má mnohem více možností a lze zde navíc nastavit např. barvu textu, či pozadí, obrázek, a další nastavení textu. Toto nastavení se vždy týká pouze konkrétního stavu, proto nastavujete-li obrázek pozadí, dbejte na stejné rozměry obrázků u všech stavů.

Nastavení je podobné jako u grafického HMI, nelze však nastavovat grafické vlastnosti. Nastavit je můžete buď jednoduše hodnotou, nebo se mohou nastavit i jako bitová maska.

Pokud potřebujete sledovat kombinace bitů, nikoli hodnotu, můžete použít nastavení bitovou maskou. Tuto variantu lze použít pouze v dptable Mervis SCADA.

Bitová maska slouží např. pro indikaci více hodnot, nebo kombinace bitů pomocí jednoho stavu. AND maska je splněna když jednotlivé bity proměnné odpovídají masce. Každé označené políčko fajfkou značí platný bit (TRUE) a prázdné políčko zase neplatný bit (FALSE). Černě vyplněné políčko zastupuje neurčitou hodnotu masky NOP, na tomto políčku může být libovolná hodnota a pokud je současně dodržena i maska AND, stav se stane platným.

Proto dle masky na obrázku výše je stav platný vždy, když bude hodnota vyšší-rovno 8 a menší než 16.

Význam jednotlivých tlačítek:

0 -> ?
Nastaví všechny prázdné políčka určitého stavu FALSE na neurčitý stav

0 -> 1
Nastaví všechny políčka určitého stavu FALSE na určitý stav TRUE

? -> 0
Nastaví všechny políčka neurčitého stavu na FALSE, kromě těch, která jsou zároveň určitým stavem TRUE
neovlivní masku AND

? -> 1
Nastaví všechna políčka neurčitého stavu do určitého stavu TRUE

1 -> 0
Nastaví všechny políčka určitého stavu TRUE na FALSE
ovlivní i masku NOP

1 -> ?
Nastaví všechny políčka určitého stavu TRUE na neurčitý stav