Seznam URL pro služby Mervis DB, Mervis Proxy a Mervis SCADA

Mervis DB

URL pro ukládání dat z jednotky do databáze (nastaveno ve vlastnostech PLC → Parametry Mervis DB → URL):

 • Pro Mervis IDE 2.3.0 a novější:
  https://db.unipi.technology/plc/save
 • Pro Mervis IDE 2.2.0 a starší:
  http://db.unipi.technology/plc/save

Odkaz na online uživatelské rozhraní: https://db.unipi.technology/viewer

K rozhraní se lze přihlásit pouze pokud jsou v DB již uložena nějaká data. Zkontrolujte proto stav systému v módu ladění.

API přístup k databázi (např. pro Mervis SCADA):

https://db.unipi.technology/dbaccess

popř.:

http://db.unipi.technology/dbaccess

Mervis Proxy

URL pro připojení jednotky k Mervis Proxy (Vlastnosti PLC → Parametry Proxy → URL):

 • Pro Mervis IDE 2.3.0 a novější:
  https://proxy.unipi.technology:6678
 • Pro Mervis IDE 2.2.0 a starší:
  http://proxy.unipi.technology:6677

URL pro připojení Mervis IDE, nebo Mervis SCADA k jednotce přes Mervis Proxy (Vlastnosti PLC → Parametry připojení → URI):

 • Pro Mervis IDE 2.3.0 a novější:
  tcps://proxy.unipi.technology:12349
 • Pro Mervis IDE 2.2.0 a starší:
  tcp://proxy.unipi.technology:12348

Mervis SCADA

Odkaz pro přístup k rozhraní Mervis SCADA naleznete v článku: Mervis SCADA.

Všechny potřebné informace a odkazy Mervis Proxy a DB k vložení do terminálu SCADA a přiřazené jednotky naleznete v návodu pro Mervis SCADA v kapitole 2.1 → Vytvoření terminálu SCADA.

K rozhraní se lze přihlásit pouze pomocí uživatelského jména a hesla vytvořeného v administraci Mervis SCADA v zákaznickém účtu Unipi Technology.