Indikace LED

V následujícím článku naleznete popis indikačních LED, všech jednotlivých stavů jednotky a simulátory spuštění.

Neuron

Název Funkce Význam Barva
PWR Svítí Indikace napájecího napětí Červená
RUN Bliká Indikace stavu mikro-procesoru I/O Zelená
Digital inputs (DI) Svítí Indikace log.1 na vstupu Zelená
Digital outputs (DO) Svítí Indikace sepnutí výstupu Zelená
Realy outputs (RO) Svítí Indikace sepnutí relé Zelená
TX (RS485) Svítí Indikace vysílání na sériové lince Zelená
RX (RS485) Svítí Indikace přijímání na sériové lince Zelená
User LEDs Volitelná Volně programovatelné uživatelské LED Zelená
ETH Svítí
Nesvítí
Bliká
Nesvítí
Spojení navázáno
Spojení není navázáno
Probíhá komunikace
Neprobíhá komunikace
Žlutá

Zelená

Následující kapitoly obsahují popis všech stavů LED pro jednotku Unipi Neuron:

  • Běžné spuštění
  • Běžné funkce - komunikace po sériových linkách, DirectSwitch, MasterWatchDog
  • Aktualizaci FW na deskách I/O

Vedle popisu stavu je vždy obrázek s vyobrazením stavů indikačních LED.

Některé stavy mohou mít i několik významů a mohou tak znamenat např. chybu výpočetního modulu, vadnou SD kartu nebo nevhodně zvolenou metodu komunikace. Vše naleznete v popisu jednotlivých stavů.

Nesvítí žádná dioda

Stav: Vypnuto

Není připojeno napájení jednotky. Pokud se na jednotce ani po připojení napájení PWR LED nerozsvítí, vyzkoušejte jiný napájecí zdroj. Pokud se stav nezmění ani po výměně zdroje, je pravděpodobné, že došlo k poškození jednotky. V tomto případě kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR

Stav: Zapnuto

Jednotka je připojena k napájení. Pokud jednotka setrvá v tomto stavu déle než minutu beze změny je možné, že je poškozen. V tomto případě kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR a RUN pomalu bliká

Stav: Nekomunikuje s I/O

RUN LED:
ON: 2000ms / OFF: 2000ms

V případě, že není vyžadována komunikace s I/O a lze zobrazit webovou stránku jednotky, či zařízení odpovídá na test odezvy (ping), jedná se o běžný provozní stav.

Standardně je tento stav indikován, když program v jednotce nekomunikuje s deskou I/O. Stav, u jednotek velikosti M a L, je indikován pro každou sekci zvlášť pomocí RUN LED s odpovídajícím označením (RUN1, RUN2, RUN3).

Jelikož výchozí program v poskytovaných obrazech OS nekomunikuje s I/O, jedná se také o výchozí stav při prvním spuštění zařízení po vložení SD karty s nově nahraným OS.


V případě, že je indikován tento stav, LED u ETH konektoru nesvítí, ani neblikají, a/nebo není možné jednotku vyhledat v síti, může se jednat o vadu SD karty. Vyzkoušejte vyměnit SD kartu s nově nahraným OS. Pokud ani tento postup nepomůže, kontaktujte technickou podporu.

Svítí PWR, RUN svítí a krátce pohasíná

Stav: Komunikuje s I/O

RUN LED:
ON: 2000ms / OFF: 50ms

Hlavní výpočetní modul (Raspberry Pi) komunikuje s deskou vstupů a výstupů (I/O) dané sekce. Komunikace může probíhat přes Modbus TCP server, SysFS metodou zápisem do souboru, nebo pomocí API EVOK.

Standardně je tento stav indikován, když program v jednotce běží a komunikuje s I/O sekce.

Svítí PWR, RUN svítí a krátce pohasíná, TX a RX blikají

Stav: Provoz na RS485

TX/RX LED:
náhodně blikají

Program v jednotce komunikuje po sériové lince RS485.

DirectSwitch funkce

Funkce DirectSwitch je implementována přímo v mikro-procesoru sekce I/O a je proto nezávislá na řídícím SW, tedy i na komunikaci se vstupy a výstupy. Více o této funkci se dočtete v článku věnovaném popisu vstupů a výstupů. Funkci lze nakonfigurovat do jednoho ze tří režimů, jejich krátký popis a názornou indikaci LED naleznete níže:

DirectSwitch Copy

Stav vstupu je zapsán na výstup.

DirectSwitch Inverse-copy

Negovaný stav vstupu je zapsán na výstup.

DirectSwitch Toggle

Pokud je na vstupu detekována náběžná hrana, stav výstupu je negován.

Master Watchdog

Pokud je funkce na mikro-procesoru dané sekce povolena, procesor nepřetržitě monitoruje komunikaci z výpočetního modulu. Pokud během nastaveného času nejsou detekovány žádné příkazy, procesor sekce se automaticky restartuje a nastaví uloženou výchozí konfiguraci. Více o této funkci se dočtete v článku věnovaném popisu vstupů a výstupů.

Aktualizace firmwaru desky I/O

Při přehrávání FW desky I/O svítí, všechny LED v horní i dolní řadě, kromě každé čtvrté. Do tohoto pravidla se zahrnují i LED, které nejsou osazeny.

Dokončení aktualizace je indikováno rozsvícením každé druhé LED a následný restart sekce I/O je indikován rozsvícením všech LED, včetně RUN LED.

Níže poskytujeme simulátor spuštění jednotky, kde lze vidět celý průběh od připojení napájení až po spuštění. Simulaci lze spustit tlačítkem “​Připojit napájení​” pod obrázkem jednotky.

Při spuštění jednotky sledujte diodu RUN. Po připojení napájení nejprve startuje zavaděč OSuboot”, tento stav je signalizován prvním delším rozsvícením diody. Po chvíli začne startovat OS.


Spuštění bez komunikace s I/O:
Jednotky je připravena, pokud dioda RUN trvale pomalu bliká.

Popis chování Význam Nesvítí Svítí
Svítí PWR, RUN svítí a krátce pohasíná OS běží, ale nekomunikuje s deskou I/O 2000ms 2000ms

Připojit napájení


Spuštění s programem včetně komunikace s I/O:
Jednotky je připravena, pokud dioda RUN trvale svítí a opakovaně na krátkou dobu pohasíná.

Popis chování Význam Nesvítí Svítí
Svítí PWR, RUN svítí a krátce pohasíná OS běží a komunikuje s deskou I/O 50ms 2000ms

Připojit napájení