Začínáme

Jednotka Unipi Neuron neobsahuje interní úložiště, proto je nutné ke každé jednotce zakoupit i paměťovou kartu, nejlépe typu SLC. Podrobnější informace a doporučení, jakou kartu zvolit, naleznete v článku věnovaném SD kartám.

Neuron

Dostupné obrazy OS pro jednotky Neuron jsou založeny na systému Linux Debian a mohou obsahovat i předinstalovaný SW, např. Mervis, či Node-RED. Tento článek předpokládá zvolení OS se SW Mervis. U jednotek Neuron je licence pro Mervis RT součástí balení.
Mervis je primární oficiálně podporovaná softwarová platforma pro programování řídících jednotek Unipi. Základem platformy Mervis je Mervis IDE, sloužící jako programovací prostředí s podporou dvou jazyků definovaných normou IEC 61131-3 (funkční bloky - FUPLA a strukturovaný text - ST) a Mervis RT - běhové prostředí (RunTime), které vykonává výsledný kompilovaný program nahraný do jednotek z Mervis IDE.

Dále je v jednotce v rámci RT obsažen i webový server Mervis HMI, který komunikuje s programem a lze jej použít pro ovládání, nebo čtení údajů z běžícího programu. Pro ukládání dat slouží služba Mervis DB, ve které lze data uchovávat i několik let. Vzdálený dohled, nebo řízení běžícího programu v jednotce a sběr, či zpracování dat z Mervis DB zajišťuje služba Mervis SCADA.

Všechny tyto produkty spolu tvoří komplexní systém vhodný pro zajištění propojení, automatizaci a dohled nad všemi provozovanými technologiemi.

Pokud není zřejmé, v jakém stavu se zařízení nachází, jsou všechny možné stavy popsány v kategorii Indikace LED i včetně grafické ukázky.

Před prvním spuštěním je nutné do jednotky vložit SD kartu s nahraným OS.
Návod k nahrání OS naleznete zde v odkazu.

Po spuštění jednotka zpracovává nahraný program a je také dostupná webová stránka Mervis HMI i další služby Mervis komunikující s jednotkou. Zařízení se plně spustí několik vteřin po připojení napájení, u prvního spuštění to může trvat i déle. Fyzicky je tento stav indikován trvalým svícením LED PWR a pravidelným blikáním LED RUN (ukázka zde / simulace spuštění zde).

mDNS záznam

U novějších verzí obrazu OS je po připojení jednotky v síti publikován mDNS (multicast DNS) záznam, ten slouží k přiřazení názvu zařízení k IP adrese.

Jednoduše lze říci, že pro připojení k požadovanému zařízení nepotřebujete znát jeho IP adresu, ale stačí Vám znát pouze jeho jméno. V případě Unipi Neuron se jedná o kombinaci modelového označení a sériového čísla oddělené pomlčkou ve tvaru: model-sériovéČíslo. Obě informace naleznete na výrobním štítku zařízení.

Příklady použití:
Tento “surový” tvar je vhodný např. pro SSH připojení programem PuTTY.

s103-sn1

Pro připojení k webovému rozhraní Mervis (tzv. Mervis HMI) pomocí prohlížeče je nutné před tento tvar mDNS připojit také http:⁄⁄, tedy:

http://s103-sn1

Případně u některých prohlížečů na konec řetězce ještě doplnit .local, tedy:

http://s103-sn1.local

První připojení jednotky

Jednotka Unipi Neuron velikosti S je třeba napájet stejnosměrným zdrojem 24 V⎓; 0,63A, velikosti M a L je třeba napájet zdrojem 24 V⎓; 1,5A. Pro přístup k úvodní HMI webové stránce je nutné připojit se k jednotce z počítače, případně tabletu, s libovolným moderním webovým prohlížečem.

Pro možnost programování je nutné připojit se k jednotce z počítače s operačním systémem MS Windows 7, nebo vyšším s nainstalovaným Mervis IDE, postup instalace je popsán dálé v textu.

Připojení přes místní síť s DHCP serverem

I přes svůj poněkud složitý název je tento přístup jednoduchou a nejčastěji používanou variantou. Jednotku stačí pouze připojit pomocí ethernetového kabelu k počítačové síti a počítač, či tablet připojit (buď eth. kabelem, či pomocí Wi-Fi) ke stejné síti. Váš DHCP server (router, či Wi-Fi router) na této síti oběma automaticky přiřadí IP adresu z dostupného rozsahu.

IP adresu jednotky lze zjistit buď z DHCP serveru, nebo vhodným programem k prohledání sítě (např. Advanced IP Scanner). Ve většině případů si však vystačíte s mDNS variantou adresy.

Použité IP adresy jsou pouze vzorové.

Přímé připojení

Přímé připojení vyžaduje fyzické propojení počítače a řídící jednotky ethernetovým kabelem. Jelikož toto řešení nezahrnuje DHCP server, počítač i jednotky si automaticky přiřadí náhodnou IP adresu z rozsahu 169.254.XXX.XXX.

IP adresu jednotky zjistíte vhodným programem k prohledání sítě (např. Advanced IP Scanner). Ve většině případů si však vystačíte s mDNS variantou adresy.

Použité IP adresy jsou pouze vzorové.

Pro vstup do Mervis HMI rozhraní otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku jednoduše vložte IP, či mDNS adresu jednotky.

Například:

http://s103-sn1


Zobrazí se vám následující rozhraní:


Gratulujeme! Právě jste se připojili ke své jednotce Unipi Neuron.

Z tohoto webového rozhraní se můžete, kliknutím na jednu ze tří tmavě modrých ikonek, odkázat na stránku s:

  • nejaktuálnější verzí Mervis IDE ke stažení
  • návody pro Mervis
  • výběrem vhodného SW pro Vás, pokud ještě nejste rozhodnuti jaký SW použít

Stáhněte si instalační program poslední verze Mervisu dostupný v sekci Ke stažení a spusťte jej.

Instalační program zobrazí uvítací stránku, kterou potvrdťe kliknutím na Další.

V dalším dialogovém okně je třeba potvrdit Licenční ujednání zaškrtnutím příslušného tlačítka. Poté pokračujte kliknutím na Další.

V následujícím dialogovém okně si můžete zvolit, které součásti Mervisu se nainstalují. Mervis IDE je samotné vývojářské prostředí, ve kterém budete vytvářet a ladit programy pro jednotky Unipi. Běhové prostředí Windows RT pak lze použít pro simulaci jednotky pro možnost vytvářet programy i bez jednotky, v drtivé většině případů Vám ale bude stačit pouze Mervis IDE.

Starší verze Mervisu umožňovaly i možnost samostatné instalace HMI editoru. Ten je v současné verzi integrován přímo do Mervis IDE.

Poslední dvě dialogová okna pak slouží pouze k potvrzení instalace a jejímu dokončení - stačí tak pouze kliknout na Nainstalovat a po dokončení instalace instalační program zavřít kliknutím na Dokončit.

Pokud jste se již připojili ke své jednotce a máte nainstalováno Mervis IDE, pokračujte návodem: První projekt s jednotkou Unipi.

Dalšími důležitými návody, které je třeba přečíst v případě, že se rozhodnete pro svůj projekt použít SW Mervis jsou:

Veškeré další návody pro práci se SW Mervis na jednotkách Unipi naleznete v tomto odkazu.