Analogové výstupy

V tomto tutoriálu si ukážeme různé funkce analogových výstupů a způsoby jejich použití.

Jelikož některé analogové výstupy jsou schopny provádět měření odporu, v tomto tutoriálu naleznete i návod na transformaci hodnot získaných z odporových teploměrů na teplotní údaj.

Patron
Neuron
Axon
Extension

Co budete potřebovat?

Pro účely tohoto tutoriálu použijeme jednotku Unipi Neuron L523.

Analogové výstupy mají různé režimy funkce, viz Analogové výstupy. Režim lze v Mervis IDE změnit pomocí konfigurace modulu Unipi, změny proto nelze provádět přímo v programu a program je třeba před konfigurací zastavit.

Výstupy jsou ve výchozím stavu nastaveny na režim “Napětí” s výstupní hodnotou 0 V.

Změny se provádějí v nastavení prototypu PLC či rozšiřujícího modulu. V levém panelu dvojitě klikněte na prototyp. V hlavním panelu tak zobrazíte seznam všech dostupných vstupů a výstupů. Do vyhledávače proměnných zadejte “AO_”, čímž zobrazíte seznam všech analogových výstupů.

Jak můžete vidět, pro každý fyzický analogový výstup jsou dostupné dvě proměnné: AO_X.Y_r a AO_X.Y_w. Proměnná s příponou _r slouží ke čtení konkrétní hodnoty na výstupu. Ke změně režimu vyberte odpovídající zapisovací proměnnou (tj. proměnnou s příponou _w), přesuňte se do panelu Vlastnosti a v kolonce “Analogový typ” vyberte požadovaný mód.

Změnili jsme konfiguraci modulů PLC, kterou nelze uložit jednoduchým nahráním sestavy. Pro uložení konfigurace proto následujte tutoriál Konfigurace modulu Unipi.

Nastavení výstupního napětí a proudu se provádí stejným způsobem. Po nastavení požadovaného módu stačí do proměnné zapsat reálnou hodnotu. Jak bylo ukázáno výše, požadovaná proměnná má název AO_X.Y_w, kdy X udává číslo skupiny a Y pozici výstupu ve skupině. Pro přidání proměnné do programu je nutné nastavit Autogen. Tím se proměnná zobrazí v Prohlížeči proměnných a vy s ní budete moci pracovat v Módu ladění.

Při nastavování hodnoty AO_X.Y_w v režimu udávejte hodnotu ve voltech (tj. hodnota 1,234 = 1,234V), u proudu pak v miliampérech (hodnota 3.145 = 3.145mA)

Analogové výstupy mohou mít výchozí hodnotu, která se automaticky nastaví po spuštění PLC. Tato funkce zajistí, že připojená technologie bude fungovat okamžitě po zapojení PLC do napájení a nebude muset čekat na nahrání celé sestavy.

Výchozí hodnotu nakonfigurujete ve vlastnostech zapisovací proměnné daného výstupu. Postup je stejný jako u nastavení módu výstupu - v levém panelu dvojitě klikněte na prototyp, vyberte požadovanou proměnnou a v panelu Vlastnosti do kolonky Výchozí hodnota zadejte požadované číslo, které byste normálně zadávali přímo do proměnné. Pro mód Napětí proto jde o hodnotu ve voltech, u módu Proud pak hodnotu v miliampérech.

Stejně jako u změn konfigurace modulu, i nynízměny aplikujte stejně jako výše.

Analogové výstupy na skupině 1 jednotek Neuron a Axon (AO_1.1) jsou schopny kromě proudu a napětí měřit i odpor. Pro nastavení AO_1.1 do módu měření napětí následujte kroky uvedené výše.

Měření odporu je většinou používáno pro odečet hodnot z odporových teplotních čidel jako jsou např. Pt100, Pt1000 či Ni1000. Tyto senzory disponují definovatelnou křivkou teploty ku odporu a Mervis IDE dokáže naměřené hodnoty převádět na stupně Celsia. Tuto transformaci nastavíte ve vlastnostech zápisové proměnné stejným způsobem jako výše. V panelu Vlastnosti vyhledejte vlastnost “Transformace” - ve výchozím stavu je nastavena hodnoty “identity”, která značí, že proměnná bude vždy obsahovat hodnotu odporu v Ohmech. Transformaci můžete přenastavit do módu “ResistanceToTemperature”, čímž zobrazíte kontextové menu s více možnostmi. Nyní je třeba už jen změnit “Typ” na konkrétní typ odporového teploměru, ze kterého chcete hodnoty vyčítat. Všechny ostatní parametry můžete zanechat nezměněny. Stejně jako u konfigurace PLC, i nyní ji aplikujte stejně jako výše.

Poznámka: transformaci použijte pouze na datový bod čtení analogového výstupu (AO_x.yy_r), nikoli pro zápis (AO_x.yy_w).