Konfigurace modulu Unipi

Jednotky Unipi Neuron a Unipi Patron sestávají z malého počítače s operačním systémem GNU/Linux, a hardwarového modulu vstupů a výstupů (viz Neuron a Patron). Tyto moduly nabízejí různou funkcionalitu podle typu I/O, kterými jsou vybaveny. Například digitální vstupy lze použít v režimu Direct Switch, analogové vstupy mohou měřit různé hodnoty, digitální výstupy mohou být použity v režimu pulzně-šířkové modulace pro analogové ovládání apod. Každý výstup může mít svou výchozí hodnotu, která se nastaví okamžitě po spuštění PLC ještě před náběhem operačního systému. Tato konfigurace se vztahuje i na rozšiřující moduly Unipi Extension, ačkoliv na nich neběží žádný OS.

Patron
Neuron
Axon
Extension

Všechny tyto konfigurace jsou nezávislé na OS a jsou permanentně ukládány do modulů. Pokud nejste první uživatel jednotky Unipi, doporučujeme do jednotky nahrát zcela čistou konfiguraci, kterou přepíšete všechna případná nechtěná nastavení.

Po změně parametrů u sériových linek ttyNS (viz: tabulka mapování portů pro Patron/Neuron/Axon) je třeba následně nahrát konfiguraci do kontroléru. Před nahráním konfigurace se vždy ujistěte, že ostatní nastavení (režim výstupů, výchozí hodnoty, aj.) je nastaveno správně.

Pokud se konfigurace po změně nastavení sériové linky nenahraje, může při restartování desky I/O dojít k přenastavení konfigurace sériové linky.

V Mervis IDE se konfigurace nahrávají přes kontextové menu připojeného prototypu. V levém panelu klikněte pravým tlačítkem myši na jméno prototypu a v kontextovém menu klikněte na “Konfigurovat modul Unipi”.

Je možné, že se setkáte s chybovou hláškou Vybraný kanál v PLC neexistuje:

Důvodem je, že se pokoušíte konfigurovat model Unipi na kanálu, který v PLC ještě nakonfigurován není. Typicky se tak stane v situaci, kdy vytvoříte kanál, přidáte zařízení z knihovny a okamžitě poté kliknete na Konfigurovat modul Unipi. MervisRT ale v této chvíli o daném kanálu nic neví a obdrží jej až s dalším nahráním sestavy. Problém tak vyřeší prosté nahrání sestavy po vytvoření kanálu.

Během konfigurace se PLC přepne do “Módu oživování”, tj. přestane provádět všechny do něj nahrané programy. Po dokončení konfigurace se PLC navrátí zpět do běžného módu. Ujistěte se, že řízená technologie je na tento dočasný výpadek připravena.

Po potvrzení dialogu začne Mervis IDE konfigurovat moduly:

Po dokončení konfigurace se PLC přepne zpět do běžného módu a vy s ním můžete dál pracovat.