Připojení k PLC Unipi pomocí služby Mervis Proxy

V tomto tutoriálu se naučíte, jak nastavit PLC Unipi ke komunikaci pomocí služby Mervis Proxy, a jak se poté k PLC pomocí proxy serveru vzdáleně připojit.

Axon
Neuron
Unipi 1.1

V tomto tutoriálu budeme používat jednotku Unipi Neuron L523 Unipi Neuron L523.

Pokud máte vše ze seznamu Co budete potřebovat, Váš pracovní prostor by měl vypadat následovně:

V levém panelu vyberte PLC, a v jeho Vlastnostech vyhledejte sekci Parametry proxy

Změňte zde uvedené hodnoty dle následujícího klíče:

  • Povoleno: změňte hodnotu na TRUE pro povolení komunikace přes proxy
  • Proxy ID: vyplňte identifikační kód, který získáte na stránce svého zákaznického účtu Unipi Technology
  • URL: pro Mervis OS v2.3.0 a novější nastavte URL na https://proxy.unipi.technology:6678, pro ostatní nastavte http://proxy.unipi.technology:6677
  • Validace certifikátu: standartně nastavte FALSE, více v článku Validace certifikátu
  • Perioda keep-alive: můžete ponechat beze změn

Jelikož jsme změnili konfiguraci PLC, musíme ji do něj nahrát. V levém panelu klikněte pravým tlačítkem na PLC, a v kontextovém menu vyberte Operace s PLCNastavení PLCNahrát konfiguraci do zařízení. Pokud si nejste jisti, postupujte dle návodu: Zapsání změn konfigurace runtime (RT).

Objeví se dialog nahrávání konfigurace. Pokud jste připojeni ke stejné síti jako PLC, můžete vybrat možnost UDP Broadcast. Pokud ne, vyberte Použít parametry pro nahrání a potvrďte kliknutím na OK.

Nyní můžete zapnout mód ladění a zkontrolovat, zda je připojení k Mervis Proxy funkční. Zapněte ladění a přejděte do záložky Stav systému nacházející se na hlavním panelu. V sekci Služby vyhledejte řádek Proxy. Jeho stav by se měl přepínat mezi Idle a Connecting v závislosti na nastavené Periodě keep-alive.

Abychom mohli využít potenciálu proxy komunikace, představíme si nyní Profily. Ty jsou určeny pro situace, kdy je třeba přepínat mezi několika nastaveními sestavy. V tomto tutoriálu potřebujeme přepínat mezi dvěma nastaveními připojení - nastavením pro připojení se k PLC na místní síti, a nastavením pro vzdálený přístup přes proxy server.

Každá nově vytvořená sestava automaticky zahrnuje i výchozí profil, který můžete vidět v levém panelu pod záložkou Systém. Pro vytvoření nového profilu klikněte pravým tlačítkem na výchozí Profil a vyberte Přidat odvozený profil.

Pod výchozím profilem se objeví druhý profil. Vyberte jej kliknutím a v panelu Vlastnosti změňte jeho název na proxy.

To samé proveďte ještě pro jeden profil, který nazvěte lan. Váš pracovní prostor by poté měl vypadat takto:

Jak můžete vidět, výchozí profil má barevnou ikonu a jeho text je vyveden tučně. To značí, že jde o aktivní profil. Jakékoliv změny v parametrech sestavy se ukládají do aktivního profilu. K nastavení jiného profilu jako aktivní dvojitě klikněte na jeho název.

Proveďte tak pro profil proxy, čímž jej učiníte aktivním. Výchozí profil nicméně zůstane aktivním - důvodem je fakt, že profil proxy je odvozený profil od výchozího, aktivní proto budou oba.

Nyní můžeme změnit parametry připojení pro použití proxy. V levém panelu vyberte PLC a přesuňte se do panelu Vlastnosti. V sekci Parametry pro spojení s PLC změňte Typ spojení na Proxy.

V sekci Parametry připojení pak změňte hodnoty následovně:

  • URI: pro PLC s Mervis OS a Mervis IDE 2.3.0 a novější nastavte tcps://proxy.unipi.technology:12349 pro ostatní tcp://proxy.unipi.technology:12348
  • Proxy ID: vyplňte identifikační kód získaný z Vašeho účtu na unipi.technology

Pak už jen zbývá zapnout mód ladění a Mervis IDE se k PLC připojí skrze proxy server. Pro přepnutí se zpět na spojení LAN stačí pouze nastavit profil lan jako aktivní.

Pozor: Při práci s profily je nutné dbát na to, aby veškeré změny v projektu byly aplikovány pouze v nadřazeném profilu (Profile). Změny v nadřazeném profilu se propisují do podřadných (zde Proxy), avšak změna provedená v podřadném profilu způsobí trvalou ztrátu dědičnosti vlastností nadřazeného profilu, a to u všech položek, které v podřadném profilu změníte (včetně již změněného nastavení Parametrů připojení).