Chart (graf)

Vytvořte nový projekt, nebo integrujte do vašeho stávajícího projektu.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Pro účely tohoto návodu je třeba:

  1. převést projekt v Mervis IDE do plného módu


Pokud máte vše uvedené připraveno, pokračujte dle následujícího návodu:


Dvojklikem otevřete HMI šablonu a spodní části levého panelu klikněte na HMI objekty, tím zobrazíte nabídku s prvky pro Mervis HMI.

Zde za pomoci myši přetáhněte prvek Chart na HMI šablonu otevřenou v pracovním prostoru.

Tento prvek máte nyní označen a v pravém sloupci se vám proto zobrazí jeho vlastnosti. Zde klikněte na Mapování grafu a otevřete nabídku pomocí tlačítka .

Otevře se vám dialog Mapování grafu, ten je pomyslně rozdělen do dvou částí:

  1. Horní část slouží k nastavení jedné, či více os Y
  2. Spodní část slouží pro nastavení jednotlivých řad v grafu a jejich vlastností, např.mapování proměnných, název, jednotku, či osu Y ke které proměnná náleží

Protože nám postačí pouze jedna osa Y, ponecháme v horní části předem definovanou osu 1, můžeme u ní nastavit maximum nebo minimum. Pokud ponecháte auto, bude se osa 1 dynamicky přizpůsobovat zobrazovaným hodnotám.

Nyní klikněte na přidat ve spodní části dialogu, poté se zobrazí další nastavení této mapované proměnné.

Nejdůležitější je zde položka Proměnná, zde klikněte na . Otevře se dialog pro výběr proměnné, vyberete proto požadovanou proměnou, kterou chcete použít v grafu.

Můžete nastavit i další vlastnosti, v tomto návodu se tím nebudeme zabývat, ale přidáme další 3 řady. Celkem se nám v grafu budou zobrazovat 4 řady s proměnnými typu real.

V tuto chvíli můžete projekt nahrát do PLC, graf vám bude vypisovat hodnoty v závislosti na čase, avšak nebude se ukládat jejich historie.

Pro ukládání historických hodnot, které by se zobrazily v grafu musíte nejprve vytvořit záznam historie, povolit ukládání a případně připojit k Mervis DB.

Máte-li použité proměnné v historii, nahrajte sestavu do PLC. Po nahrátí můžete pod kolonkou Výstup naléznout informace o zálohování do historie. Max. délka historie značí čas, jak dlouho je možné ukládat do lokálního záznamu PLC při současném počtu proměnných daného typu.

Nyní jsou již proměnné zálohovány do historie. Počkejte 5 minut a otevřete stránku s grafem, nyní už by mělo být viditelné, že si graf vyčetl hodnoty z historie.

Poznáte to tak, že na grafu budou body a každý bod znázorňuje jeden uložený stav načtený z historie. Ve výchozím nastavení se hodnota ukládá jen jednou za minutu, proto od sebe budou body vzdáleny přesně jednu minutu na ose X.