Ukládání dat do Mervis DB

V tomto návodu se naučíte používat záznam historie pro dlouhodové (cloudové) ukládání dat z kontrolérů Unipi používajících Mervis OS.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Co budete potřebovat:

Nejprve je nutné nastavit úložiště.

Chcete-li ukládat svá data z PLC pro pozdější analýzu získaných dat, nebo pro úpravy programu, lze tyto data ukládat na našich serverech se službou Mervis DB. Následující návod vás provede nastavením.

Ze všeho nejdříve je nutné nastavit její parametry komunikace. V levém panelu vyberte PLC.

Přibližně uprostřed všech vlastností se nachází sekce Parametry Mervis DB. Zde změňte hodnoty dle následujícího seznamu:

  • Povoleno: nastavte na true pro povolení ukládání do databáze
  • URL: URL služby Mervis DB. Pro kontroléry Unipi s Mervis OS v2.3.0 a novějším používejte odkaz https://db.unipi.technology/plc/save, pro ostatní http://db.unipi.technology/plc/save
  • Interval komunikace [min]: časový interval, ve kterém bude PLC odesílat data.
  • Validace certifikátu: standartně nastavte FALSE, více v článku Validace certifikátu
  • Uživatelské jméno: uživatelské jméno, které získáte v kartě Vašeho uživatelského účtu na stránkách unipi.technology
  • Heslo: heslo k Mervis DB, které rovněž získáte v menu uživatelského účtu unipi.technology

Pozorní uživatelé si jistě všimnuli, že jsme nyní nastavili již druhý rozdílný časový parametr, konkrétně Interval komunikace.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Interval komunikace pak definuje, jak často bude PLC tato data odesílat do Mervis DB. Nastavíte ve Vlastnostech PLC.
  • Interval ukládání udává, jak často bude PLC vzorkovat hodnoty proměnných. Nastavíte v Záznamu historie.

Jelikož jsme výše uvedenými kroky změnili konfiguraci PLC, musíme ji nyní nahrát do PLC. V levém panelu klikněte pravým tlačítkem myši na PLC a vyberte Operace s PLC → Nastavení PLC → Nahrát konfiguraci do zařízení. Pokud si nejste jisti, postupujte dle návodu: Zapsání změn konfigurace runtime (RT).

Mervis IDE se vás dotáže na způsob připojení k PLC. Pokud jste ve stejné síti, můžete vybrat UDP Broadcast. Pokud ne, a jste přípojení např. přes Mervis Proxy, vyberte Použít parametry pro nahrání a potvrďte kliknutím na OK.

Nahrajte sestavu, přepněte na mód ladění a na hlavním panelu otevřete záložku Stav systému. V sekci MervisDB (u starších IDE RcWareDB) si můžete zkontrolovat, jestli spolu PLC a Mervis DB komunikují. Pokud jste Interval komunikace [min] nastavili na 1 minutu, hodnota Uložené záznamy se bude každou minutu zvyšovat.

Nyní se přesuňme k Mervis DB Viewer - webovému nástroji pro analýzu dat ukládaných kontroléry. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu https://db.unipi.technology/viewer. Uvítá Vás přihlašovací obrazovka, kde zadejte přihlašovací údaje použité v nastavení PLC. Po jejich vyplnění klikněte na Set a poté na Close.

Pokud jste vše nastavili a i přesto se v Mervis DB nic nezobrazuje, je to nejspíš způsobeno tím, že v Mervis DB zatím není žádný záznam. Zavřete okno s Mervis DB Viewer a vyčkejte než se nahraje první záznam. To může trvat různě dlouhou dobu v závislosti na intervalu komunikace PLC a DB, či na intervalu ukládání do záznamu historie. Interval ukládání může být synchronní, kdy máte přesně stanovený čas ukládání, ale i asynchronní, kdy záleží na vašem programu za jak dlouho se údaj uloží do záznamu. Pokud ani v tomto případě nemáte v Mervis DB žádná data, překontrolujte nastavení adresy, jména a hesla pro ukládání do DB a ujistěte se, že jste správně nahráli konfiguraci do PLC.

Otevře se webové rozhraní Mervis DB. V levém panelu by mělo být viditelné PLC s názvem, který jste zadali do Identifikace runtimu pro historii. Klikněte na něj, čímž zobrazíte seznam proměnných nastavených v Záznamu historie. Označte (zaškrtněte) vybrané proměnné, čímž spustíte vykreslovaní jejich hodnot do grafu.

Pomocí kurzoru můžete zobrazit hodnoty vzorkovaných dat, nastavovat různé druhy grafů a mnoho dalších možností.