Mervis na Unipi Gate

Na Unipi Gate je z výroby nahrán operační systém založený na Debian OS, ve kterém naleznete předinstalovaný software Node-RED. Operační systém lze kdykoliv přehrát a nainstalovat do něj jakýkoliv podporovaný software. Tento návod se věnuje instalaci Mervis na zařízení Unipi Gate.

Gate

Pro nahrání OS na zařízení Unipi Gate přes servisní webové rozhraní je nejprve nutné znát postup pro vstup do servisního módu. Postup naleznete v tomto článku.

 1. Zadejte IP adresu zařízení do webového prohlížeče, po potvrzení budete připojeni k servisnímu rozhraní Unipi Gate
 2. Do dialogového okna pod nadpisem Software update, umístěného v servisním rozhraní, přetáhněte předem rozbalený soubor archive.swu z archivu ZIP
 3. Při nahrávání OS diody ACT, TX, RX (ukázka zde) rychle blikají.
 4. Vyčkejte, dokud zařízení nedokončí celý proces nahrávání. Jeho průběh můžete sledovat v dialogovém oknu pod nadpisem Messages
 5. Úspěšné dokončení nahrávání je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení
 1. Připravte si USB flash disk ve formátu FAT32 s kapacitou minimálně 2 GB
 2. Rozbalte ZIP archiv a obsah poté nakopírujte na flash disk
 3. Odpojte zařízení od napájení a vložte flash disk do USB portu zařízení
 4. Stiskněte a nepouštějte tlačítko SERVICE na čelní straně
 5. Připojte zařízení k napájení, Unipi Gate automaticky zahájí přehrávání OS indikované rychlým blikáním diod ACT, TX, RX (ukázka zde)
 6. Nyní můžete tlačítko SERVICE uvolnit
 7. Úspěšné dokončení procesu je indikováno zhasnutím diod a následným restartem zařízení

V případě, že použitý USB flash disk není kombatibilní, Unipi Gate nespustí nahrávání OS a restartuje se. V tomto případě je potřeba použít jiný flash disk nebo výše zmíněný způsob přes Servisní webové rozhraní.

Stáhněte si instalační program poslední verze Mervisu dostupný v sekci Ke stažení a spusťte jej.

Instalační program zobrazí uvítací stránku, kterou potvrdťe kliknutím na Další.

V dalším dialogovém okně je třeba potvrdit Licenční ujednání zaškrtnutím příslušného tlačítka. Poté pokračujte kliknutím na Další.

V následujícím dialogovém okně si můžete zvolit, které součásti Mervisu se nainstalují. Mervis IDE je samotné vývojářské prostředí, ve kterém budete vytvářet a ladit programy pro jednotky Unipi. Běhové prostředí Windows RT pak lze použít pro simulaci jednotky pro možnost vytvářet programy i bez jednotky, v drtivé většině případů Vám ale bude stačit pouze Mervis IDE.

Starší verze Mervisu umožňovaly i možnost samostatné instalace HMI editoru. Ten je v současné verzi integrován přímo do Mervis IDE.

Poslední dvě dialogová okna pak slouží pouze k potvrzení instalace a jejímu dokončení - stačí tak pouze kliknout na Nainstalovat a po dokončení instalace instalační program zavřít kliknutím na Dokončit.