Ukládání dat do záznamu historie

V tomto návodu se naučíte používat záznam historie pro krátkodobé (pamětí omezené) ukládání dat z kontrolérů Unipi používajících Mervis IDE.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Co budete potřebovat:

  1. kontrolér Unipi s nahraným Mervis OS.
  2. napájecí zdroj 24 V⎓

Pro účely tohoto návodu jsme:

  1. převedli jsme projekt Mervis IDE do plného módu

Pokud máte vše ze seznamu Co budete potřebovat, Váš pracovní prostor by měl vypadat následovně:

Nejprve v levém panelu vyberte PLC. V panelu Vlastnosti je nyní třeba změnit Identifikace runtimu pro historii. Tento atribut je používán jako identifikace historie PLC, pokud PLC připojíte k Mervis DB, bude tato identifikace využita i ve vizualizačním nástroji Mervis DB viewer. Zadejte dostatečně popisný název, jako např. lokace daného PLC či jeho funkci.

Dalším krokem je definovat Záznam historie obsahující proměnné, které budeme chtít ukládat. V levém panelu klikněte pravým tlačítkem na Historie a z kontextového menu vyberte Přidat novou historii.

Pod záložkou Historie v levém panelu se objeví položka Záznam historie. Vyberte ji a přesuňte se do panelu Vlastnosti.

Změňte vlastnosti záznamu historie dle následujícího:

  • Historie ukládaná na PLC: povolte ukládání záznamu nastavením hodnoty na true.
  • Typ: nastavte na Synchronous, pro ukládání v intervalech
  • Interval ukládání: nastavuje inteval ukládání hodnot proměnných zapsaných v Záznamu historie.

Alternativně můžete nastavit ukládání na základě události:

  • Typ: Asynchronous umožní ukládání na základě události signalizované vybranou proměnou

Záznam historie máme nadefinovaný, můžeme do něj tedy přidat proměnné. Na hlavním panelu byste měli vidět hlavní pracovní prostor. Jednoduše klikněte pravým myšítkem na globální proměnnou office_Temperature a v kontextovém menu klikněte na Přidat do historie.

Podobně můžete přidávat proměnné do historie i z Prohlížeče proměnných.

Objeví se dialogové okno Přidat do historie. Vyberte správný záznam historie a potvrďte kliknutím na OK.

Tento proces opakujte i pro zbytek proměnných. Až budete hotovi, v levém panelu dvojitě klikněte na záznam historie, čímž na hlavním panelu zobrazíte kompletní seznam proměnných, které jsou k danému záznamu přiřazeny.

Nahrajte sestavu. Nyní máte pro PLC nastaveno lokální ukládání historie proměnných. To, zda je záznam historie nastaven správně a další informace o historii se dozvíte po nahrání sestavy, pod kolonku výstup ve spodním panelu. Zde v textových záznamech vyhledejte statistiku historie.

To, jak dlouho bude historie v PLC uložena, než se přepíše novými záznamy, uvidíte právě v této statistice. Tato doba je ovlivněna intervaly ukládání do záznamu, počtem a datovým typem proměnných ukládaných do záznamu. Pro maximalizaci času doporučujeme optimalizovat tyto parametry. Chcete-li například ukládat hodnotu venkovní teploty, mělo by pro většinu aplikací stačit ukládání po 1 hodině v synchronním režimu. Další možností je vytvoření programu (bloku) sledujícího změny teplot oproti posledním uloženým hodnotám a při rozdílu větším než 1°C aktivuje uložení záznamu v asynchronním režimu.