Velikosti a sekce

Jednotky Unipi vyrábíme ve třech velikostech:

  • Typ S: max. 8 vstupů a výstupu, 70 × 90 × 60 mm (4 DIN moduly)
  • Typ M: max. 40 vstupů a výstupů, 140 × 90 × 60 mm (8 DIN modulů)
  • Typ L: max. 70 vstupů a výstupů, 210 × 90 × 60 mm (12 DIN modulů)

Řídící jednoteky Unipi mají v závislosti na modelu jednu až tři sekce, z nichž každá obsahuje skupinu vstupů, výstupů, nebo komunikačních rozhraní. Jednotky Unipi mohou obsahovat 1 (série S), 2 (série M) nebo 3 (série L) sekce, viz. obrázek:

Označení S, M, a L slouží pro jednoduché uživatelské značení velikosti jednotek a číslo sekce je důležité z hlediska softwaru, hlavně pro adresaci desek vstupů a výstupů. Speciálním číslem sekce je 0, přes kterou lze v některých případech přistupovat ke všem třem sekcím zároveň.