Analogové vstupy

Typ měření se nastavuje v závislosti na použitém software. Záporný pól měřeného externího zařízení se připojuje na svorku AGND daného konektoru a jeho kladný pól (signál) na svorku AIx, případně AIy.x.

Poznámka:
Z výroby je zařízení nastaveno na měření napětí, aby nedošlo k případnému poškození zařízení/čidla v případě připojení nevhodného zařízení/čidla.

Upozornění!
Před připojením měřeného zařízení je potřeba nejdříve zkontrolovat nastavení měření pomocí použitého SW a podle druhu připojeného zařízení – viz. popis měření na jednotlivých sekcích níže.

Následující obrázky ilustrují připojení měření napěťového a proudového zdroje ke svorkám AI a AGND. Tato připojení jsou společná pro sekci 1 i sekce 2 a 3.

Měření napětí

Měření proudu

Připojení odporových čidel na analogové vstupy (pouze u sekcí 2 a 3 s vyjímkou některých jednotek např. S5xx) je možné realizovat dvouvodičovou, případně třívodičovou metodou. Výhodou třívodičové metody je eliminace chyby měření způsobené odporem použitého vodiče.

Dvouvodičová metoda

Třívodičová metoda

Informace v následující poznámce neplatí pro některé jednotky, např. S5xx.


Poznámka:
Analogový vstup sekce 1 nedisponuje možností měření odporových čidel. Toto měření je realizovatelné připojením odporového čidla na analogový výstup sekce 1 (AOR), případně na analogové vstupy ostatních sekcí.

Pokud tedy máte jednotku velikosti S, můžete měřit odpor pouze zapojením do analogového výstupu.

U sekce 1 (s vyjímkou některých jednotek např. S5xx) lze na AI měřit pouze napětí, nebo proud:
Vždy je nejprve nutné zvolit režim vstupu v řídícím SW. Očekávané hodnoty na vstupu jsou:

  • Napětí → 0-10 (V⎓)
  • Proud → 0-20 (mA)

U sekcí 2 a 3, nebo u jednotek S5xx lze na AI měřit napětí, proud, nebo odpor:
Analogové vstupy sekcí 2 a 3, či jednotek S5xx, disponují přesným měřením proudu, napětí, nebo odporu. Typ zvoleného měření je potřeba nejprve nastavit v řídícím SW. V režimech měření napětí, či odporu lze vybrat ze dvou režimů přesnosti. Přečtená hodnota je typu real a odpovídá naměřené hodnotě na vstupu (V⎓, mA, Ω).

Tento analogový vstup podporuje následující režimy:

  • Napětí 0–10 V⎓
  • Napětí 0–2,5 V⎓
  • Proud 0–20 mA
  • Odpor třívodičově 0–1960 Ω
  • Odpor dvouvodičově 0–100 kΩ

Kromě standardních vstupů a výstupů disponují jednotky Patron i dalšími funkcemi pro rozšíření možností využití, optimalizaci výkonu a sledování celé sestavy. Tyto funkce jsou vyhodnocovány přímo v procesoru v rámci sekce a nejsou tedy závislé na řídícím software.

Výchozí nastavení
Tato funkce slouží k uložení aktuální konfigurace sekce (Extensionu) do její paměti. Při odpojení a připojení zařízení k napájení či restartu sekce (Extensionu) se načte a použije uložená konfigurace. Tato funkce je také známá jako “kopíruj running-config do startup-config”.

Ukládané údaje Výchozí konfigurace
režim měření měření napětí

Master Watchdog
Funkce je spuštěna na mikroprocesoru sekce (Extensionu) a nepřetržitě monitoruje příkazy z aplikace běžící na jednotce. Pokud během nakonfigurovaného času (MWD Timeout) nejsou detekovány žádné příkazy, procesor modulu se automaticky restartuje a použije uloženou výchozí konfiguraci popsanou výše. Tato funkce zajišťuje nastavení bezpečné konfigurace v případě mimořádných situací, např. při selhání řídící jednotky, přerušení komunikace, či problémech se softwarem tak, aby se zabránilo poškození ovládaných zařízení, či ohrožení osob.

Sekce 1 (AI1) Sekce 2,3 + některé jednotky např. S5xx
Vstupní svorky AI AI, AIS
Společný vodič AGND AGND
Funkce vstupu Měření napětí: 0–10 V DC
Měření proudu: 0–20 mA
Měření napětí: 0–10 V DC
Měření napětí: 0-2,5 V DC
Měření proudu: 0–20 mA
Měření odporu: 0–1960 Ω
Měření odporu: 0–100 kΩ
Maximální vstupní napětí 12 V DC 15 V DC
Vstupní odpor při měření napětí 66 kΩ 44 kΩ
Vstupní odpor při měření proudu 100 Ω 100 Ω
Přesnost měření ±0,5 % ±0,2 %
Rozlišení 12 bitů Měření napětí a proudu: 16 bitů
Měření odporu: 24 bitů
Doba převodu 10 μs Měření napětí a proudu: 60 μs
Měření odporu: 400 ms
Typ ochrany Integrovaná přepěťová Integrovaná přepěťová
Galvanické oddělení Ne Ano (od ostatních sekcí*)