Mervis na Unipi Neuron

Pokud používáte notebook, mějte prosím na paměti, že většina notebooků nedisponuje slotem pro microSD kartu a je tudíž třeba použít vhodný adaptér na klasickou SD kartu, nebo adaptér do USB. Odpovídající kartu můžete zakoupit na e-shopu Unipi.

Neuron

Pro bezproblémový provoz Mervis OS na Unipi 1.1 a jednotce Unipi Neuron budete potřebovat microSD kartu o kapacitě minimálně 2GB. Vždy doporučujeme použití průmyslové SD karty.

Nyní je třeba stáhnout poslední verzi obrazu Mervis OS. Archiv s předchystaným OS naleznete na stránce Mervis OS pro Neuron.

Stáhněte a nainstalujte program BalenaEtcher.

Nainstalovaný BalenaEtcher spusťte a v jeho hlavní nabídce vyberte možnost Select Image. Zde vyberete stažený obraz disku, může být i v archivu, tak jak jste jej stáhli z našich stránek.

Po úspěšném zvolení OS k nahrání máte vpravo od výběru obrazu OS volbu pro Select target výběr odpovídající diskové jednotky. Zde vyberte jednotku s připravenou SD kartou.

Pak už stačí jen potvrdit kliknutím na Flash!

Při výběru disku je nezbytně nutná maximální opatrnost. Výběr nesprávné diskové jednotky by měl za následek ztrátu dat na jiném než požadovaném médiu (SD kartě).

Po dokončení zápisu se může stát, že Váš operační systém na PC nadetekuje SD kartu jako novou diskovou jednotku, kterou nebude moci rozeznat a může vás požádat o její zformátování. Toto dialogové okno zavřete kliknutím na Zrušit.

OS Windows Vás rovněž může upozornit, že daná disková jednotka je nedostupná. Toto sdělení rovněž ignorujte.

Pokud jste obraz úspěšně nahráli na SD kartu, karta se po znovu-vložení do PC identifikuje názvem boot.

V případě, že jste na SD kartu nahráli Mervis OS, je možné provést ještě poslední krok: povolení SSH. Nejjednodušeji tak lze učinit vytvořením souboru s názvem ssh.txt, případně jen ssh bez koncovky, v hlavním boot adresáři karty. Pro jiné než Mervis OS je SSH připojení ve výchozím stavu aktivováno a není nutné jej povolovat tímto způsobem.

Pokud SSH povolíte, je nutné zabezpečit operační systém, nebo SSH přístup opět zakázat, jinak může dojít k neopravněným zásahům!

Nyní máte na SD kartě připravený OS (s povoleným SSH). Vysuňte ji z počítače, vyjměte ji z adaptéru (pokud jste jej použili) a vsuňte ji do jednotky Unipi.

Kartu vkládejte POUZE pokud je jednotka odpojena od napájení!

Kartu do slotu zasouvejte rubem nahoru (tj. zlaté konektory směrem k Vám). Poté jednotku zapojte do napájení.

Spuštění jednotky s nově nahraným OS na SD kartě bude trvat o něco déle - zhruba 3 minuty. Je tomu tak kvůli nezbytné konfiguraci OS.

Stáhněte si instalační program poslední verze Mervisu dostupný v sekci Ke stažení a spusťte jej.

Instalační program zobrazí uvítací stránku, kterou potvrdťe kliknutím na Další.

V dalším dialogovém okně je třeba potvrdit Licenční ujednání zaškrtnutím příslušného tlačítka. Poté pokračujte kliknutím na Další.

V následujícím dialogovém okně si můžete zvolit, které součásti Mervisu se nainstalují. Mervis IDE je samotné vývojářské prostředí, ve kterém budete vytvářet a ladit programy pro jednotky Unipi. Běhové prostředí Windows RT pak lze použít pro simulaci jednotky pro možnost vytvářet programy i bez jednotky, v drtivé většině případů Vám ale bude stačit pouze Mervis IDE.

Starší verze Mervisu umožňovaly i možnost samostatné instalace HMI editoru. Ten je v současné verzi integrován přímo do Mervis IDE.

Poslední dvě dialogová okna pak slouží pouze k potvrzení instalace a jejímu dokončení - stačí tak pouze kliknout na Nainstalovat a po dokončení instalace instalační program zavřít kliknutím na Dokončit.