Mervis na Unipi Neuron / 1.1

Pokud používáte notebook, mějte prosím na paměti, že většina notebooků nedisponuje slotem pro microSD kartu a je tudíž třeba použít vhodný adaptér na klasickou SD kartu, nebo adaptér do USB. Odpovídající kartu můžete zakoupit na e-shopu Unipi.

Neuron
Unipi 1.1

Pro bezproblémový provoz Mervis OS na kontrolérech Unipi Neuron a Unipi 1.1 budete potřebovat microSD kartu o kapacitě minimálně 2GB. Vždy doporučujeme použití průmyslové SD karty.

Nyní je třeba stáhnout poslední verzi obrazu Mervis OS. Archiv s předchystaným OS naleznete na stránce zde: pro Neuron / pro Unipi 1.1.

Stáhněte a nainstalujte program BalenaEtcher.

Nainstalovaný BalenaEtcher spusťte a v jeho hlavní nabídce vyberte možnost Select Image. Zde vyberete stažený obraz disku, může být i v archivu, tak jak jste jej stáhli z našich stránek.

Po úspěšném zvolení OS k nahrátí máte v pravo od výběru disku volbu výběru odpovídající diskové jednotky. Zde vyberte jednotku s připravenou SD kartou.

Pak už stačí jen potvrdit kliknutím na Flash!

Při výběru disku je nezbytně nutná maximální opatrnost. Výběr nesprávné diskové jednotky by měl za následek ztrátu dat.

Hned po dokončení zápisu Váš operační systém nadetekuje nové diskové jednotky. Jelikož jde o jednotky připravené pro Mervis OS, operační systém je nebude moci rozeznat a může vás požádat o jejich zformátování. Toto dialogové okno zavřete kliknutím na Zrušit

OS Windows Vás rovněž může upozornit, že daná disková jednotka je nedostupná. Toto sdělení rovněž ignorujte.

Pokud jste obraz úspěšně nahráli na SD kartu, karta se po znovu-vložení do PC zobrazí s názvem boot. Před vložením karty do kontroléru je ještě možné provést poslední krok → povolení SSH. Nejjednodušeji tak lze učinit vytvořením souboru s názvem ssh.txt, případně jen ssh bez koncovky, v hlavním adresáři karty boot.

Nyní máte na SD kartě připravený OS (s povoleným SSH). Vysuňte ji z počítače, vyjměte ji z adaptéru (pokud jste jej použili) a vsuňte ji do kontroléru Unipi.

Kartu vkládejte POUZE pokud je kontrolér odpojen od napájení!

Kartu do slotu zasouvejte rubem nahoru (tj. zlaté konektory směrem k Vám). Poté jednotku zapojte do napájení.

Spuštění Unipi s novou SD kartou bude trvat o něco déle - zhruba 3 minuty. Je tomu tak kvůli nezbytné konfiguraci OS.

Stáhněte si instalační program poslední verze Mervisu dostupný v sekci Ke stažení a spusťte jej.

Instalační program zobrazí uvítací stránku, kterou potvrdťe kliknutím na Další.

V dalším dialogovém okně je třeba potvrdit Licenční ujednání zaškrtnutím příslušného tlačítka. Poté pokračujte kliknutím na Další.

V následujícím dialogovém okně si můžete zvolit, které součásti Mervisu se nainstalují. Mervis IDE je samotné vývojářské prostředí, ve kterém budete vytvářet a ladit programy pro kontroléry Unipi. Běhové prostředí Windows RT pak lze použít pro simulaci kontroléru pro možnost vytvářet programy i bez PLC, v drtivé většině případů Vám ale bude stačit pouze Mervis IDE.

Starší verze Mervisu umožňovaly i možnost samostatné instalace HMI editoru. Ten je v současné verzi integrován přímo do Mervis IDE.

Poslední dvě dialogová okna pak slouží pouze k potvrzení instalace a jejímu dokončení - stačí tak pouze kliknout na Nainstalovat a po dokončení instalace instalační program zavřít kliknutím na Dokončit.