Licencování Mervis RT

Každé PLC Unipi používající platformu Mervis musí být pro neomezený běh programu od verze Mervis IDE 2.3.0 zalicencováno. Licence je poskytována zdarma ke každému PLC Axon a Neuron.

Axon
Neuron
Unipi 1.1

Co budete potřebovat?

Pokud PLC není licencováno, je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti, ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/nesvítí).

Pro získání licence postupujte podle tohoto návodu.

Kód na kartičce “Licence request” není licence pro Mervis RT, ale je určen pro získání licence zadáním na webu Unipi.Technology, ve Vašem zákaznickém účtu.

Každou licenci Mervis RunTime lze použít pouze jednou, a licencovat tak jedno PLC. Licence není vázaná s konkrétním PLC, dokud na něm není použita. Pokud licenci jednou použijete, nelze ji použít znovu na jiném PLC.

Unipi 1.1 & Unipi 1.1 Lite
Licence je vázána na celou sestavu, tedy Unipi včetně Raspberry Pi. Není tedy možné stejnou licenci využít na jiné složení sestavy, tj. s jiným Raspberry Pi a stejným Unipi.

Stav licence lze zjistit v přehledu detekovaných PLC vyvolaným při Přiřazení PLC.

Ve sloupci “Licence” je aktuální stav licencování daného PLC.

Možné stavy PLC jsou:

Neznámý
Mervis RT v PLC je starší verze, která ještě nepodporuje licencování. Je potřeba provést update RT, případně nahrát do PLC nový OS image.

Nezalicencováno
Mervis RT podporuje licenci a žádná není do PLC nahraná. PLC běží v DEMO režimu.

OK
PLC je správně zalicencováno a běží v časově neomezeném režimu.

Chybný HW
Licence nahraná do PLC neodpovídá danému HW. Tato situace nastává například u:

  • Neuron - došlo k výměně SD karty z již licencovaného PLC na jiné
  • Unipi 1.1 a Unipi lite - došlo k výměně Raspberry Pi
  • Axon - zalicencované PLC bylo odzálohováné a obnoveno na jiný Axon

V tomto případě je nutné vrátit sestavu do původního stavu, případně použít novou licenci.

Pokud při záruční i pozáruční opravě PLC byly vyměněny komponenty, původní licenci bude možné znovu použít, ale bude potřeba znovu projít licenčním procesem.

Chybný produkt
Podobně jako při chybném HW, ale SD karta byla vložena po zalicencování do jiné řady (např. z Neuron do Unipi 1.1, nebo z Unipi 1.1 do Unipi 1.1 Lite).

Vytvořte nový, nebo otevřete některý stávající projekt v Mervis IDE a přiřaďte PLC.

Klikněte pravým tlačítkem myši na PLC a zvolte “Operace s PLC → Licencování”.

Otevře se okno Licencování, zde klikněte na Stáhnout, tím budou staženy všechny informace o PLC potřebné k licencování.

Úspěšné stažení informaci o PLC zobrazí zeleně podbarvená hláška: “Popis hardwaru stažen”.

Vyplňte licenční číslo ze zákaznického účtu Unipi a email. Doporučujeme vložit stejný email, který používáte právě v zákaznickém účtu. Poté klikněte na Aktivovat.

Nyní se Mervis IDE přes internet připojí k licenčnímu serveru, ověří, zda je licence platná a nepoužitá. Pokud je aktivace úspěšná, zobrazí se zeleně podbarvená hláška s textem “Akce se zdařila”.

Nyní již stačí pouze kliknout na Nahrát, tím se licence nahraje do PLC.

Pokud se Vám zobrazuje hláška, jež je zeleně podbarvená s textem: “Aktivovaná licence nahrána” vše se zdařilo a PLC se restartuje.

Po restartování PLC počkejte alespoň minutu, než se budete k PLC znovu připojovat. Když nyní po minutě zkusíte přiřadit PLC, tak se vám již zobrazí PLC s platnou a aktivní licencí, tak jako na obrázku níže. Doba běhu programu již není nijak omezena.

Licencování je možné provést i vzdáleně přes Mervis Proxy.