Licencování Mervis RT

Každý kontrolér používající platformu Mervis musí být pro neomezený běh programu od verze Mervis IDE 2.3.0 zalicencován.

Licence je poskytována zdarma ke každému kontroléru Patron, Neuron.

Patron
Neuron
Gate
Unipi 1.1
Axon

Co budete potřebovat?

Pokud kontrolér není licencován, je program spuštěn v tzv. demo režimu. V tomto režimu běží bez omezení funkčnosti, ale pouze po dobu 20 minut. Poté se program zastaví a LED diody RUN začnou blikat v 2 sekundových intervalech (svítí/nesvítí).

Pro získání licence postupujte podle tohoto návodu.

Kód na kartičce “Licence request” není licence pro Mervis RT, ale je určen pro získání licence zadáním na webu Unipi.Technology, ve Vašem zákaznickém účtu.

Stav licence lze zjistit v přehledu detekovaných kontrolérů vyvolaném pomocí Přiřazení PLC.
Ve sloupci “Licence” je aktuální stav licence v kontroléru.


Další možností jak zjistit stav licence je připojení ke kontroléru v režimu ladění.
Klikněte na Start ladění na horním panelu.

Následně vyberte okno Stav systému ve středové části Mervis IDE, kde na prvním řádku, označeném dle názvu kontroléru, naleznete položku Stav licence.

Možné stavy PLC jsou:

Neznámý
Mervis RT v kontroléru je starší verze, která ještě nepodporuje licencování. Je potřeba provést update RT, případně nahrát do kontroléru nový OS image.

Nezalicencováno
Mervis RT podporuje licenci, ale v kontroléru není žádná licence nahrána. Kontrolér běží v DEMO režimu.

OK
Kontrolér je správně zalicencován a běží v časově neomezeném režimu.

Chybný HW
Licence nahraná do kontroléru neodpovídá danému HW. Tato situace nastává například u:

  • Neuron - došlo k přesunu SD karty z již licencovaného kontroléru do jiného
  • Unipi 1.1 a Unipi lite - došlo k výměně Raspberry Pi
  • Patron, Gate, Axon - OS na licencovaném kontroléru byl zálohován a obnoven na jiném kontroléru

V tomto případě je nutné vrátit sestavu do původního stavu, případně použít novou licenci.

Pokud při záruční i pozáruční opravě kontroléru byly vyměněny komponenty, původní licenci bude možné znovu použít, ale bude potřeba znovu projít licenčním procesem. Více viz: Licencování po reklamaci/servisu kontroléru

Chybný produkt
Podobně jako při chybném HW, ale SD karta byla vložena po zalicencování do jiné řady (např. z Neuron do Unipi 1.1, nebo z Unipi 1.1 do Unipi 1.1 Lite).

Vytvořte nový, nebo otevřete některý stávající projekt v Mervis IDE a Přiřaďte PLC.

Klikněte pravým tlačítkem myši na PLC a zvolte “Operace s PLC → Licencování”.

Otevře se okno Licencování, zde klikněte na Stáhnout, tím budou z kontroléru staženy všechny informace potřebné k licencování.

Úspěšné stažení informací z kontroléru je signalizováno zeleně podbarvenou hláškou: “Popis hardwaru stažen”.

Vyplňte licenční číslo ze zákaznického účtu Unipi a email. Doporučujeme vložit stejný email, který používáte právě v zákaznickém účtu. Poté klikněte na Aktivovat.

Nyní se Mervis IDE přes internet připojí k licenčnímu serveru, ověří, zda je licence platná a nepoužitá. Pokud je aktivace úspěšná, zobrazí se zeleně podbarvená hláška s textem “Akce se zdařila”.

Nyní již stačí pouze kliknout na Nahrát, tím se licence nahraje do kontroléru.

Pokud se Vám zobrazuje hláška, jež je zeleně podbarvená s textem: “Aktivovaná licence nahrána” vše se zdařilo a kontrolér se restartuje.

Po restartování kontroléru počkejte alespoň minutu, než se kontrolér znovu spustí. Licencování ověříte tak, že spustíte dialog Přiřadit PLC, nebo spustíte režim ladění a zkontrolujete stav licence ve Stavu systému. Při každém dalším Přiřazení PLC se vám zobrazí daný kontrolér s platnou a aktivní licencí, tak jako na obrázku níže. Doba běhu programu již není nijak omezena.

Licencování je možné provést i vzdáleně přes Mervis Proxy.

Posledním důležitým krokem je sepsání poznámky k licenci. Vždy doporučujeme uvádět alespoň: model, sériové číslo a umístění kontroléru.

Každou licenci Mervis RT (RunTime) lze použít pouze jednou, a licencovat tak jeden kontrolér. Pokud licenci jednou použijete, nelze ji použít znovu na jiném kontroléru.

Unipi Patron, Axon, Gate
Po aktivaci je licence je vázána k danému kontroléru. Po přehrání OS v kontroléru (Patron, Gate, Axon) je nutné v Mervis IDE znovu nahrát licenci, viz: Licencování Mervis RT po přehrání OS.

Unipi Neuron
Po aktivaci je licence je vázána k danému kontroléru (nikoli k SD kartě). Po výměně SD karty, nebo přehrání OS na kartě je nutné v Mervis IDE znovu nahrát licenci, viz: Licencování Mervis RT po přehrání OS.

Unipi 1.1 & Unipi 1.1 Lite
Po aktivaci je licence vázána k dané sestavě Raspberry Pi a Unipi 1.1 (nikoli k SD kartě). Aktivovanou licenci již není možné použít na jinou kombinaci Raspberry Pi a Unipi 1.1. Po výměně SD karty, nebo přehrání OS na kartě je nutné znovu provést aktivaci v Mervis IDE, viz: Licencování Mervis RT po přehrání OS.

Licencování Mervis RT po přehrání OS

V případě, že jste kontrolér již jednou licencovali a nyní jste v kontroléru přehráli OS (Patron, Gate, Axon), nebo jste vyměnili SD kartu, či na ní přehráli OS (Neuron / Unipi 1.1), je třeba proces Nahrání licence do PLC provést znovu. Jediným rozdílem je nutnost potvrzení dialogu “Licenci nelze aktivovat. Chcete použít výsledek poslední úspěšné aktivace?” kliknutím na OK:

V případě, že kliknete na tlačítko Cancel místo tlačítka OK, licencování bude ukončeno chybovou hláškou.

Licencování po reklamaci/servisu kontroléru

Pokud došlo k výměně HW v kontroléru, nebo k výměně desky Unipi 1.1 z důvodu reklamace, či servisu, je pro danou licenci povolena opětovná aktivace a je tedy nutné proces aktivace licence provést znovu.

Před licencováním je NUTNÉ zkontrolovat, zda odpovídá sériové číslo v projektu s aktuálním kontrolérem a pokud ne, je třeba znovu Přiřazení PLC. Dále je NUTNÉ znovu stáhnout popis HW a to i v případě, že Vám licenční dialog po otevření vypíše zeleně označenou hlášku “Popis hardwaru stažen”.

V případě, že se Vám nepodaří kontrolér s původní licencí aktivovat, neváhejte kontaktovat naši technickou podporu. Nezapomeňte uvést licenční kód Mervis Runtime, který chcete použít a také přesný model kontroléru, včetně sériového čísla.