Software pro produkty Unipi

Tento článek obsahuje informace týkající se softwaru pro produkty Unipi (repozitáře, firmware apod.)

APT repozitář

Aplikace a nástroje Unipi jsou distribuovány formou repozitáře Debian balíčků dostupným na https://repo.unipi.technology/debian/

Repozitář APT je již předkonfigurován v oficiálních obrazech OS.

V současnosti jsou balíčky určené pro všechny jednotky kromě Unipi 1.1 a Unipi 1.1 Lite - Evok je nutné instalovat dle oficiální dokumentace

Pro instalaci nástrojů na čistý Debian/Rasbian postupujte podle návodu v README na oficiálním repozitáři https://repo.unipi.technology/debian/README.apt

Vývojové a testovací verze

Naše nástroje jsou také distribuovány pro vývoj a testování. Pokud si některý testovací balík přejete nainstalovat, najděte jej na https://repo.unipi.technology/debian/pool/test/ a uveďte při instalaci přes apt install celé jeho jméno (bez suffixu za podtržítkem, např. _arm64.deb).

Mějte na paměti, že testovací balíky nemusí být 1005 funkční.

Dostupná API jsou popsána v SDK section.

Firmware (tj. software fungující uvnitř hardwaru) je významnou součástí našich produktů (s výjimkou Unipi 1.1). Neustále jsou do něj přidávány nové funkce či opravovány chyby, firmware se proto průběžně aktualizuje.

Firmware pro produkty Unipi je součástí všech našich OS obrazů a rovněž je distribuován skrze náš repozitář coby součást balíčku unipi-firmware.

Interní firmware jednotek je obsažen v balíku unipi-firmware. Jeho instalací / aktualizací se neprovede jeho nahrání do HW. Nahrání je potřeba provést manuálně.

Aktualizace firmwaru

Aktualizaci firmwaru či kontrolu jeho verze lze provést pomocí nástroje fwspi, který je k nalezení ve složce /opt/unipi-bin/ (nově ve složce /opt/unipi/tools/).

Verzi firmwaru pro první sekci I/O zobrazíte tímto příkazem:

/opt/unipi/tools/fwspi -i 0

Pro kontrolu firmwaru ostatních I/O sekcí zadejte příkaz

/opt/unipi/tools/fwspi -i 1

případně

/opt/unipi/tools/fwspi -i 2

Kroky uvedené níže popisují aktualizaci firmwaru pouze pro sekci 1 (číslo 0 pro parametr -i). Firmware na všech sekcích lze aktualizovat automaticky příkazem

/opt/unipi/tools/fwspi -v --auto
Online instalace firmware
 • 1. Stáhněte poslední verzi firmwaru
  apt update
  apt install unipi-firmware
 • 2. Zkontrolujte současnou verzi nainstalovaného firmwaru
  /opt/unipi/tools/fwspi -i 0
 • 3. Aktualizujte firmware na jeho poslední staženou verzi
  /opt/unipi/tools/fwspi -i 0 -P
 • 4. Opět zkontrolujte verzi firmwaru
  /opt/unipi-bin/fwspi -i 0
Offline instalace firmware

Online instalace je vždy preferována, neboť firmware balíčky mohou vyžadovat jiné balíčky (např. firmware-tools, kernel driver,…). Online instalaci proto využívejte kdykoliv, kdy je to možné.

.

 • 1. Stáhněte poslední verzi balíčku unipi-firmware dostupného na https://repo.unipi.technology/debian/pool/ Tento balíček je pak nutné nahrát do jednotky - to lze provést dvěma způsoby:
 • 2.a - Přes SCP
  • Zkopírujte balíček z Vašeho PC do jednotky pomocí SCP (WinSCP, Filezilla či jiný podobný software). Balíček umístěte do složky /tmp/
  • Nainstalujte balíček pomocí dpkg, například tímto příkazem:
   dpkg -i /tmp/unipi-firmware_5.50_all.deb
 • 2.b - Pomocí USB flash disku
  • Zkopírujte balíček z Vašeho PC na USB flashdisk ve formátu FAT32 a vložte jej do jakéhokoliv USB portu na kontroléru
  • Přepněte se do root uživatelského účtu
   sudo su
  • Zjistěte jméno vloženého USB disku (obvyklé je sda1)
   fdisk -l
  • Vytvořte složku pro připojení disku
   mkdir /media/usbflash
  • Připojte disk do nově vytvořené složky
   mount /dev/sda /media/usbflash
  • Nainstalujte balíček pomocí dpkg, například takto
   dpkg -i /media/usbflash/unipi-firmware_5.50_all.deb
 • 3. Zkontrolujte nainstalovanou verzi firmwaru
  /opt/unipi/tools/fwspi -i 0
 • 4. Aktualizujte firmware na poslední verzi
  /opt/unipi/tools/fwspi -i 0 -P
 • 5. Opět zkontrolujte verzi firmwaru
  /opt/unipi/tools/fwspi -i 0

Konfiguraci I/O sekce lze obnovit zpět do výchozího nastavení. Lze tak učinit během aktualizace firmwaru zavoláním na nástroj fwspi s parametrem -R, tj. např. ./fwspi -i 0 -PR

Aktualizace firmware v rozšiřujících jednotkách Unipi

Firmware v rozšiřujících jednotkách řady xS/xG lze aktualizovat podobným způsobem. Místo nástroje fwspi je třeba použít fwserial, který je taktéž součástí balíku unipi-firmware-tools (instalovaného automaticky s balíkem unipi-firmware). Stejně tak parametry příkazové řádky jsou podobné.

Před přehrátím Firmware se ujistěte, že daný port nepoužívá žádná jiná služba a po zahájení neodpojujte z napájení jednotku, ani Extension. Dojde k nenávratnému poškození Firmware.

Nutností je specifikovat parametr -p (path), který určuje, který port má nástroj použít pro komunikaci s Extension. Přehled mapování fyzických sériových portů na porty systému Linux je k dispozici na Mapování sériových portů, Mapování sériových portů a Mapování sériových portů

Příklad použití, kdy je Extension připojen do portu RS485-1.1:

/opt/unipi/tools/fwserial -p /dev/ttyNS0 -P 

Dále je třeba určit rychlost, paritu a modbusovou adresu zařízení. Ve výchozím stavu se počítá s rychlostí 19200, žádnou paritou a adresou 15.